Τι περιλαμβάνει το νέο Ασφαλιστικό που παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο

Μετά το φορολογικό νομοσχέδιο, που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή, σειρά παίρνει το νέο Ασφαλιστικό. Οι βασικές παράμετροί του πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα, από τον Γιάννη Βρούτση, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Του Χάρη Δημητρίου

Οι αλλαγές που θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο το οποίο πιθανότατα θα κατατεθεί στη Βουλή έως τον Ιανουάριο, θα αφορούν κυρίως τις εισφορές για κύριες και για επικουρικές συντάξεις, αλλά και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Άλλωστε, είναι τέτοιες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που αποτελούν «οδηγό» για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Κομβικό σημείο των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί είναι το νέο σύστημα με το οποίο θα υπολογίζονται από το 2020 οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες). Δημιουργούνται έξι ασφαλιστικές κλάσεις για όλους τους ασφαλισμένους (περίπου 1,4 εκατομμύρια), αλλά και μία επιπλέον, που όμως θα αφορά μόνο όσους έχουν προϋπηρεσία έως πέντε έτη.

Στην πρώτη περίπτωση ορίζεται ως βάση εισφορών τα 210 ευρώ το μήνα και στη δεύτερη τα 126 ευρώ. Οι υπόλοιπες πέντε ασφαλιστικές κλάσεις είναι 252 ευρώ, 302 ευρώ, 363 ευρώ, 435 ευρώ και 566 ευρώ. Οι εισφορές υγείας από τα ανωτέρω ποσά θα είναι 55 ευρώ για την πρώτη ασφαλιστική κλάση και από τη δεύτερη και άνω, θα είναι 66 ευρώ. Η επιλογή του κάθε ασφαλισμένου είναι ελεύθερη για το επίπεδο εισφορών που θέλει να καταβάλλει. Το δικαίωμα της επιλογής θα υπάρχει κάθε Δεκέμβριο για την επόμενη χρονιά. Από το ποσό της εισφοράς που θα καταβάλλεται θα προκύπτει και η σύνταξη που θα εισπράττει ο ασφαλισμένος, με τη λήξη του εργασιακού του βίου.

Ειδικά για τους αγρότες, η κατώτατη βάση αναμένεται να τοποθετηθεί στα επίπεδα των 120 ευρώ, από 114 ευρώ που είναι σήμερα. Οι εισφορές μπορούν να αλλάξουν από χρόνο σε χρόνο, εξαιτίας ενός συντελεστή που θα υπάρχει στο νέο Ασφαλιστικό και ο οποίος θα καθορίζει το τελικό ποσό τους. Ο συγκεκριμένος συντελεστής θα επηρεάζεται από τις όποιες αλλαγές στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και από τις όποιες μεταβολές στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Στην παρουσίαση που θα γίνει θα υπάρχει ειδική αναφορά στην επικουρική ασφάλιση (από 42 έως 61 ευρώ), καθώς θα δημιουργούνται τρεις κατηγορίες επιλογής εισφορών, ενώ άλλες τρεις κατηγορίες θα υπάρχουν και για το εφάπαξ (από 26 έως 37 ευρώ το μήνα).

Οι αποφάσεις του ΣτΕ, όμως, φέρνουν αλλαγές και σε δύο άλλα επίπεδα: Αρχικά σε αυτό των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, για όποιες περιπτώσεις το άθροισμά τους, μαζί με τις κύριες συντάξεις, υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Πρόκειται για διαδικασία που αφορά 250.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στην επικουρική τους σύνταξη, έως 25%, κατά περίπτωση.

Την ίδια στιγμή, θα υπάρξουν αλλαγές προς το καλύτερο και στα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν σήμερα, βάσει των οποίων προκύπτουν οι τελικές συντάξεις. Οι αλλαγές θα εστιαστούν στους συντελεστές αναπλήρωσης για περιπτώσεις προϋπηρεσίας άνω των 30 ετών. Έτσι, θα πάψει να ισχύει το σημερινό καθεστώς, που λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης, οδηγούσε σε αντικίνητρο ασφάλισης και τροφοδοτούσε τη μαύρη εργασία. Για παράδειγμα, με 40 χρόνια προϋπηρεσίας, η ανταποδοτικότητα φτάνει σήμερα στο 42,8%. Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας, είναι να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50% η ανταποδοτικότητα.