Το ΕΤΕΑΕΠ δίνει μόνο επικουρική σύνταξη και όχι έξοδα κηδείας ή επιδόματα

Με σημερινό έγγραφό του Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) γνωστοποιεί αντίστοιχο έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με το οποίο από την έναρξη εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου (13/5/2016), το ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16 (13/5/2016), το πρώην ΕΤΕΑ και από 1/1/2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16 και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επιδόματα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου- τέκνων).

Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο, ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του Ν. 4052/12, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

Επομένως, αιτήσεις στο τ. ΕΤΕΑΜ για χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας από 13/5/2016 και μετά, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες η έναρξη καταβολής του επιδόματος ανατρέχει μετά την 13/5/2016, θα απορρίπτονται.

Δείτε τα έγγραφα του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ12_APR_2018_EFKA_ETEAEP