Τραγωδία για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ: Με τρικ οι αγρότες χάνουν 2,5 συντάξεις ετησίως!

Τυχεροί οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, αφού, εξαιρούνται από τον επανυπολογισμό και… μόνο μετά τα 2030 θα ακολουθούν τον ΕΦΚΑ! Πλεονέκτημα λέει το υπουργείο εργασίας, το ίδιο διαλαλούν και οι «ειδικοί».

Του Κώστα Νικολάου*

Τώρα, πόσο πλεονέκτημα έχουν και πόσο τυχεροί είναι, αφού οι συντάξεις με τον ΟΓΑ είναι 346 ευρώ ενώ με τον ΕΦΚΑ είναι (450 – 530) ευρώ, θα αποδειχθεί μέσα από πραγματικά παραδείγματα που θα παραθέσουμε.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

ΟΓΑ – ιστορικό

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό να παρέχει κοινωνική προστασία στον ευάλωτο αγροτικό πληθυσμό της χώρας, με την χορηγία (δωρεάν) ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την εθνική σύνταξη των 360 ευρώ η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται σε ανασφάλιστους.

Το 1988 επεκτείνεται σε φορέα προαιρετικής ασφάλισης με τρεις κατηγορίες, παρέχοντας ένα επιπλέον ποσό (10 ευρώ) για την 1η κατηγορία για κάθε ένα χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή με 15 χρόνια (360 +150), 510 ευρώ σύνταξη.

Εγκλωβισμός – παγίδες – τραγωδία

Το 1998 ο ΟΓΑ μετατρέπεται σε Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης, ο κλάδος προαιρετικής γίνεται υποχρεωτικής και στο εξής όλοι οι αγρότες (άποροι και μη) υποχρεώνονται σε ασφαλιστικές εισφορές, επιλέγοντας μια εκ των εφτά κατηγοριών. Καταργείται η εθνική σύνταξη των 360 ευρώ (σταδιακά) και οι συντάξεις «αναλογούν» σε ασφαλιστικές εισφορές, στις οποίες το κράτος συμμετέχει με (14%) ενώ οι ασφαλισμένοι με (7%) σύνολο 21% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Το 2012 επέρχεται υποχρεωτική (ανά 3 έτη) μετάβαση των κατηγοριών, έτσι η 1η μεταβιβάζεται στη 2η, ενώ το 2015 από τη 2η στην 3η έως το 2016, καθώς καταργούνται.

Οι αγρότες… επιχειρηματίες

Την 1.1.2017 ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ και εξισώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ. Το κράτος αποσύρεται από την συμμετοχή (14%) σε ασφαλιστικές εισφορές και το ποσοστό αυτό εφεξής βαραίνει τους ασφαλισμένους, ενώ καταργούνται οι εφτά ασφαλιστικές κατηγορίες και με ποσοστό (20%) υπολογίζεται η εισφορά επί του των δηλωθέντων εισοδημάτων με κατώτατο όριο – πλαφόν.

Πέραν του 20% του Κλάδου Σύνταξης, επιβάλλεται επιπλέον 6,95% για Υγειονομική Περίθαλψη και 0,25% για Αγροτική Εστία (ΛΑΕ) σύνολο 27,2%.

Ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στα δηλωθέντα εισοδήματα του προηγουμένου έτους, βάσει ενός κατώτερου και ανωτάτου μηνιαίου ποσού.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού, προσωρινά 586,08 * 70% = 410,26 ευρώ (Ετήσιο 410,26*12 = 4.923,12). Ενώ ο πραγματικός είναι 751,39 άρα 751,39* 70% = 526 (Ετήσιο 526*12 = 6.312), ενώ ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το δεκαπλάσιο, που σήμερα είναι 5.860,80 ευρώ (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60).

Τα ποσοστά εισφορών (20%) αυξάνονται σταδιακά, το 2015 και 2016, από 7% στο 10% στις ίδιες ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ από το 2017 και εφεξής επί των εισοδημάτων με ποσοστό από 14% έως 20% και έως το 2022 σταδιακά.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, παραθέτουμε τις ετήσιες ασφαλιστικές έως 31.12.2016.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2, οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (μεταβατικό στάδιο) από το 2017 έως το 2022 και εφεξής με βάση τα φορολογητέα εισοδήματα.

Συντάξεις ΟΓΑ – ΕΦΚΑ

Όσον αφορά τις συντάξεις, εάν δεν είναι σχέδιο αφανισμού, τότε όσα ακούγονται αποτελούν ύβρι για τους αγρότες, αφού αντιμετωπίζονται ως ιθαγενείς. Μόνο στον ΟΓΑ ισχύει ο κανόνας… περισσότερα χρόνια ασφάλισης, λιγότερη σύνταξη!

Το 2002 (1η κατηγορία) με 4 χρόνια ελάμβαναν 400 ευρώ. Ενώ το 2027 με 29 χρόνια θα λαμβάνουν 281 ευρώ!! Το 2015 οι της 1ης κατηγορίας μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στην 3η κατηγορία (30% αύξηση εισφορών) ωστόσο, όσα χρόνια και αν έχουν, την ίδια σύνταξη 347 ευρώ λαμβάνουν!

Προαιρετική σύνταξη

Ο χρόνος ασφάλισης από το 1988 έως το 1997 συνολικά 10 έτη είναι συμπληρωματικός – επικουρικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικουρική σύνταξη ή να προστεθεί στον χρόνο κύριας σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αίτηση του συνταξιούχου.

Τα ποσά αυτά για κάθε ένα έτος ασφάλισης αναλογούν: Για την Α΄ ΚΛΑΣΗ 10 ευρώ σύνολο έως 101 ευρώ. Για τη Β΄ ΚΛΑΣΗ 14,2 ευρώ σύνολο 142 ευρώ. Και για τη Γ΄ ΚΛΑΣΗ 18,5 σύνολο 185 ευρώ.

Κύριες συντάξεις ΟΓΑ 2003 – 2016

Το ποσό της κύριας σύνταξης αναλογεί σε 2%)για κάθε ένα έτος ασφάλισης από το 1998 και εφεξής επί των ποσών των αντίστοιχων κατηγοριών. Και από το μειωμένο ποσό 4% ανά έτος της βασικής (εθνική) των 360 ευρώ.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 καταγράφουμε τις συντάξεις της 1ης κατηγορίας μεταξύ 2003 -2016, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης. Σημειωτέον, οι της 1ης κατηγορίας το 2012 μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στη 2η και το 2015 στην 3η.

Κύριες συντάξεις ΕΦΚΑ 2017 – 2030

Παρά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ και τον καταιγισμό εισφορών, αφού εξισώνονται με επαγγελματίες, όσον αφορά τις συντάξεις διατηρούν το καθεστώς του ΟΓΑ και μόνο μετά το 2030 θα ακολουθούν τον ΕΦΚΑ.

Στο διάστημα (2017 -2030) αρχικά θα υπολογίζονται και με τις διατάξεις του ΟΓΑ και με τον νέο Νόμο και στη συνέχεια, ένα ποσοστό (το μεγαλύτερο) από τον ΟΓΑ και ένα από το νέο νόμο θα αποτελούν το ποσό της σύνταξης ως εξής:

 • Για το 2017 {93,8% του ΟΓΑ και 6,2% του νέου Νόμου}
 • Το 2018 {87,1% – 12,9%}
 • Το 2019 {80,4% – 19,6%}
 • Το 2020 {73,7% – 26,3%}
 • Το 2021 {67 % – 33%}
 • Το 2022 {60.3% – 39.7%}
 • Το 2023 {53,6% – 46,4%}
 • Το 2024 {46,9% – 53,1%}
 • Το 2025 {40,2% – 59,8%}
 • Το 2026 {33,5% – 66,5%}
 • Το 2027 {26,8% – 73,2%}
 • Το 2028 {20,1% – 79,9%}
 • Το 2029 {13,4% – 86,6%}
 • Το 2030 {6,7% – 93,3%}
 • Το 2031 και μετά {0% – 100%}.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Παραθέτουμε τις συντάξεις βάσει των διατάξεων του ΟΓΑ αλλά και με βάση το νέο Νόμο, και ο καθένας κρίνει.

Είναι εμφανείς οι διαφορές (από 105 έως 140 ευρώ). Τόσο κοστίζουν οι ζημιές – κλοπές που δεν ακολουθούν τις διατάξεις του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν και από πλήθος αποφάσεων των νέων συντάξεων, καθώς υπολογίζονται και με τους δυο τρόπους.

Σημείωση. Οι παραπάνω συντάξεις αφορούν το 83% των συντάξεων, αφού τόσοι είναι στην πρώτη κατηγορία που μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στην τρίτη.

Εκφυλισμός και αποσύνθεση

Αποτέλεσμα των δυσβάστακτων ασφαλιστικών εισφορών με εξευτελιστικές συντάξεις κάτω και από το ποσό που χορηγείται (360 ευρώ) στους ανασφάλιστους χωρίς εισφορές, θέτει τον κλάδο ασφάλισης των αγροτών σε πλήρη αποσύνθεση και σε εκφυλισμό, με καταστροφικές συνέπειες και στον πρωτογενή τομέα και τη χώρα.

Οι νέοι δεν μπαίνουν στην ασφάλιση, ενώ 250.000 από τους ήδη ασφαλισμένους αποχωρούν, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΓΑ, από τους 670.000 ασφαλισμένους μόνο 408.000 εξ αυτών καταβάλουν εισφορές!

Επίσης, σύμφωνα με την ηλικίες των ασφαλισμένων, η ροή προς συνταξιοδότηση τα επόμενα 20 χρόνια ανέρχεται σε 18.000 ετησίως, αντίθετα με τη ροή στην ασφάλιση (ανά έτος ηλικίας) που ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα!

Σημειωτέον ότι το 90% των δηλωθέντων εισοδημάτων των αγροτών είναι κάτω από 5.000 ευρώ, ενώ περί τους 100.000 δηλώνουν μηδενικό εισόδημα και μόνο περίπου 6.000 δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ!

Να αποκατασταθεί το κύρος της ασφάλισης των αγροτών

Είναι προφανές πως το υπουργείο Εργασίας δεν έχει άλλη επιλογή και οφείλει άμεσ, να προστατέψει και να αποκαταστήσει το κύρος ασφάλισης των αγροτών, κάτι που αφορά και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και την ελληνική οικονομία.

* Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ