Τροπολογία-ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους – Δεν χάνουν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Σε σημερινή τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, εκτός από την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας, περιέχεται και ρύθμιση-ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους για τους οποίους οι εργοδότες δεν είχαν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα βρίσκονταν στον «αέρα».

Όπως προβλέπεται στην τροπολογία, καταργείται η διάταξη με την οποία δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται κανονικά το ασφαλιστικό ιστορικό των παραπάνω εργαζομένων.

Δείτε εδώ την τροπολογία