Υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ οι νεοδιορισμένοι στο Δημόσιο

Απευθείας στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) θα εντάσσονται εφεξής οι νεοδιορισμένοι του Δημόσιου Τομέα. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε τονίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέρχονται στο 6,5% για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι εισφορές αυτές είναι ίσες με εκείνες που επιβαρύνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και επιμερίζονται ισομερώς δηλαδή 3,25% για τον εργαζόμενο και 3,25% για τον εργοδότη-δημόσιο. Ανάλογη θα είναι και η επιβάρυνση που θα ισχύει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά όλους όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής. Στην εγκύκλιο όμως σημειώνεται ότι από την 1η Ιουνίου 2022 θα υποχωρήσουν οι εισφορές στο 6%, δηλαδή 3% για τον εργοδότη – δημόσιο και 3% για τον εργαζόμενο, στο πλαίσιο της εφαρμογής διάταξης που είχε ψηφιστεί από το 2019.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι στο ΤΕΚΑ θα υπάγονται στο εξής όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί και μετακλητοί, λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν από 01/01/2022 και εφεξής για πρώτη φορά εργασία. Το ίδιο ισχύει και για όσους διορίζονται στο Δημόσιο Τομέα, χωρίς προηγούμενη απασχόληση, ασφάλιση, προϋπηρεσία, εφόσον υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι, οι εργαζόμενοι που διορίζονται στο Δημόσιο από 01/01/2022 και είχαν κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν πχ. για την απόκτηση του πτυχίου τους ΤΕΙ και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. 

Προαιρετικά, υπάγονται στο ΤΕΚΑ οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου, εφόσον έχουν γεννηθεί μετά από την 01/01/1987. Θα πρέπει όμως να υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις από την υπαγωγή στο νέο επικουρικό ταμείο. Πρόκειται για όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν προβλέπεται υπαγωγή τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e – ΕΦΚΑ, όπως για παράδειγμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ασφαλίζονται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.