Πότε οι άνεργοι – πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες θα παίρνουν φορολογική ενημερότητα

Με τροπολογία, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας όλοι οι άνεργοι – πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας που εκπονεί ο ΟΑΕΔ, ακόμη κι αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης θα λαμβάνουν στο εξής ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με την τροπολογία, θα παραμένουν ασφαλιστικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του ισχύοντος προγράμματος με την προϋπόθεση να είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Όπως ορίζει η τροπολογία, ειδικά για τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, θα παρακρατείται ένα ποσοστό 25% από το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβουν και θα αποδίδεται στον ΕΦΚΑ, έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι αφενός να καταστεί δυνατή η έναρξη/επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ανέργων- πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι εντάσσονται στα συγκεκριμένα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αφού βασική προϋπόθεση για την επαναδραστηριοποίηση τους είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας. Και αφετέρου η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλομένων ποσών στα ασφαλιστικά Ταμεία. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής:

  • Μεταφέρονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), τα όποια αδιάθετα ποσά υπάρχουν από το πρόγραμμα για την Κάρτα Αλληλεγγύης. Τα ποσά αυτά θα αξιοποιηθούν για την επέκταση των σχολικών γευμάτων σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια. Η μεταφορά θα γίνει εντός μηνός από την ψήφιση του σχετικού νόμου. Υπενθυμίζεται ότι η Κάρτα Αλληλεγγύης ενεργοποιήθηκε το 2015 για να χορηγείται επιδότηση σίτισης σε πολίτες που διαβιούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
  • Ο μερισματούχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) που θα καταλάβει κάποια θέση στο δημόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να ασφαλιστεί στο Φορέα. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται να καταβάλλεται το δικαιούμενο μέρισμα.

Δείτε εδώ την τροπολογία