«Ψαλιδισμένη» κατά 638 εκατ. ευρώ το 2018 η χρηματοδότηση σε νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ και ΟΓΑ

Μειωμένη κατά 638 εκατ. ευρώ θα είναι το 2018 η κρατική επιχορήγηση για νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ και ΟΓΑ.

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2018, που κατατέθηκε στη Βουλή, τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2018 προβλέπονται μειωμένα κατά 329 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 638 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η κρατική επιχορήγηση θα μειωθεί κατά 363 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία, κατά 214 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ και κατά 60 εκατ. ευρώ για τον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η μείωση αυτή εν μέρει εξισορροπείται από την αναμενόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 362 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα έξοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2018 προβλέπονται μειωμένα κατά 243 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω της μείωσης της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 151 εκατ. ευρώ.

Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης, ΕΟΠΥΥ) και των Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1,581 δισ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 1,56 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το 2018 διαμορφώνεται σε 1,495 δισ. ευρώ και 1,929 δισ. ευρώ (δείτε αναλυτικά τον πίνακα πιο κάτω).