Όλες τις επικουρικές συντάξεις αφορούν οι λάθος παρακρατήσεις – Τι ποσά πρέπει να επιστραφούν

Σε πλήρη σύγχυση οι συνταξιούχοι από τα καθημερινά καλέσματα διεκδικήσεων περιορίζονται στις λάθος παρακρατήσεις του Ν. 4093/2012 & του Ν. 3986/2011, οι οποίες αφορούν μόνο το 10% των επικουρικών συντάξεων και όχι στον γενικά λαθεμένο και εκτός Νόμου επανυπολογισμό, που αφορά το 100% των επικουρικών συντάξεων και σε εκατονταπλάσια ποσά.

Του Κώστα Νικολάου*

Όσον αφορά τις λαθεμένες παρακρατήσεις αυτές (4093/2012 & 3986/2011), τις οποίες από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε και με αποδεικτικά στοιχεία αναδείξαμε, παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος εγκαλεί και καλεί το υπουργείου εργασίας, να επιστρέψει αναδρομικά όλες τις παράνομες παρακρατήσεις αυτές.

Δικαιώματα επιστροφών: Ποιους αφορούν

1. Λανθασμένες παρακρατήσεις του Ν. 3986/2011

Αφορά κατ αρχήν επικουρικές συντάξεις που είχαν αρχικό ποσό άνω των 300 ευρώ, καθώς οι παρακρατήσεις του συγκεκριμένου Νόμου επιβάλλονται κλιμακωτά (3% -10%) πάνω από το ποσό αυτό. Δεύτερον, είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής (μεικτά) πάνω από τα 1.300 ευρώ, καθώς, κατά τον επανυπολογισμό μόνο οι συντάξεις αυτές υπέστησαν περικοπές.

Κατά τον επανυπολογισμό λοιπόν (8ο -9ο -10ο /2016) παρά τις μειώσεις και διαφοροποιήσεις των ποσών, οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου, συνεχίζουν και υπολογίζονται στα αρχικά ανύπαρκτα ποσά. Π.χ. σύνταξη των 620 ευρώ η παρακράτηση ήταν 56 ευρώ, κατά τον επανυπολογισμό αυτή μειώθηκε στα 374 ευρώ άρα και η παρακράτηση 15 ευρώ, το ποσό όμως που παρακρατείτε είναι τα 56 ευρώ!

Εύρος λαθών – Ταμεία με τα περισσότερα λάθη

Ανατρέξαμε στην ΗΔΙΚΑ και καταγράψαμε όλες τις παρακρατήσεις (του Ν.3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης) πριν από το επανυπολογισμό τον Ιούλιο του 2016 και μετά, τον Οκτώβριο 2016. Από τις μεταβολές που προκύπτουν εντοπίσαμε τόσο το εύρος των λαθών όσο και τα Ταμεία που επικεντρώνονται αυτά.

Στον πίνακα που παραθέτουμε αναγράφονται με τη σειρά τα Ταμεία, ο αριθμός συνταξιούχων, οι παρακρατήσεις πριν και μετά τον επανυπολογισμό, καθώς και τα ποσοστά μεταβολών:


Όπως φαίνεται και στον πίνακα, παρά τις μειώσεις των συντάξεων, οι παρακρατήσεις, ιδιαίτερα των Ταμείων του δημοσίου και των ΔΕΚΟ παραμένουν αμετάβλητες, έχουν δηλαδή τα περισσότερα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα υπόλοιπα ταμεία δεν υπάρχουν λάθη, όμως λιγότερα έως ελάχιστα. Το εύρος των λαθών (κατ΄ εκτίμηση) κυμαίνεται στα 2,5 εκατ. ευρώ μηνιαίως, 30 εκατ. ετησίως, και αφορά περί τις 100.000 συντάξεις.

Πώς θα εντοπιστούν τα λάθη

Τα λάθη θα εντοπιστούν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία όλοι οι συνταξιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν και να παρακολουθούν, στα οποία οι ως άνω παρακρατήσεις θα πρέπει να συμφωνούν και να αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά:

Για συντάξεις από 300 έως 350 ευρώ = 3%, από 350 έως 400 = 4%, από 400 έως 450 = 5%, από 450 έως 500 = 6%, από 500 έως 550 = 7%, από 550 έως 600 = 8%, από 600 έως 650 = 9%, από 650 και άνω = 10% .

2. Λανθασμένες παρακρατήσεις του Ν. 4093/2012

Αφορά τις κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ άθροισμα κύριας και επικουρικής), καθώς οι παρακρατήσεις του παραπάνω Νόμου επιβλήθηκαν σε συντάξεις πάνω από το ποσό αυτό. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ ποσοστό 5% έως 2.000 ευρώ 10%, έως 3.000 ευρώ 15% και από 3.000 ευρώ και άνω 20%.

Κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων (8ο -9ο -10ο/2016) και τις μειώσεις αυτών, διαφοροποιήθηκε και το άθροισμα κύριας και επικουρικής, συνεπώς και το ποσοστό παρακράτησης. Παρόλα αυτά και πάρα το γεγονός ότι χιλιάδες συντάξεις άλλαξαν κλίμακα οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου συνεχίζουν με το ίδιο αρχικό ποσοστό.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος είχε άθροισμα συντάξεων (1.300 + 300) 1.600 ευρώ, άρα ποσοστό μείωσης 10%. Κατά τον επανυπολογισμό η επικουρική μειώθηκε στα 150 ευρώ, συνεπώς και το άθροισμα συντάξεων στα 1.450 άρα και το ποσοστό στα 5%, είτε (1.300 Χ 5%) 65 ευρώ. Στο συνταξιούχο αυτόν αντί για 65 ευρώ συνεχίζουν να του παρακρατούν 130 ευρώ.

Εντοπισμός λαθών: Ανατρέχουμε στα εκκαθαριστικά σημειώματα των κύριων συντάξεων και ελέγχουμε εάν μετά τις μειώσεις των επικουρικών το νέο άθροισμα συντάξεων έπεσε από τα όρια της προηγούμενης κλίμακας. Π.χ. κάτω από τα 1.000 ευρώ 0% αντί 5%, κάτω από τα 1.500 ευρώ 5% αντί για 10%, κάτω από 2.000 ευρώ 10% αντί για 15%, κάτω από 3.000 ευρώ 15% αντί για 20%.

Συνήγορος του Πολίτη: Για τα λάθη των δυο παραπάνω Νόμων έχει τοποθετηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος απαιτεί από το υπουργείο Εργασίας να αποκαταστήσει τα λάθη αυτά και να επιστέψει αναδρομικά τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

Εκκρεμότητες

Ωστόσο πλήθος λαθών που αφορούν το σύνολο των συντάξεων εκκρεμούν, καθώς κατά τον επανυπολισμό είτε από λάθος, είτε σκόπιμα, παραβιάστηκε συνολικά το άρθρο 96 του Νόμου 4387/2016, με δυσμενείς επιπτώσεις, όπως:

Πρώτον, δεν συμπεριελήφθησαν οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, παρά την πρόβλεψη του Νόμου.

Δεύτερον, επανυπολογίστηκαν και οι κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) παρά την προστασία του ίδιου Νόμου.

Τρίτον, για το 60% των συντάξεων (Ιδ. τομέα) παραβιάστηκε και δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο ποσοστό (0,45%) αναπλήρωσης οι οποίες περικόπηκαν κατά 50% περισσότερο. Ως εκ τούτου, ο επανυπολογιμός των επικουρικών συντάξεων τυπικά και ουσιαστικά είναι παράνομος.

Πού απευθύνονται οι αιτήσεις-διαμαρτυρίες

Οι διαμαρτυρίες συνεπώς με το αίτημα της αποκατάστασης και των επιστροφών, απευθύνονται στο υπουργείο Εργασίας καθ’ ύλην αρμόδιο και υπεύθυνο για το θέμα αυτό.

Ενώ τα συνταξιουχικά σωματεία με τον ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο που κατέχουν με γνωματεύσεις των Νομικών τους υπηρεσιών και με το ερώτημα της παράβασης καθήκοντος, απευθύνονται και στο εισαγγελικό σώμα καθώς για την παράβαση αυτή έγκριτοι Νομικοί έχουν τοποθετηθεί.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ