Όλο και περισσότεροι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις χρεών στα ασφαλιστικά Ταμεία

Μεγάλος είναι ο αριθμός των οφειλετών που δεν καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις ή τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και βγαίνουν εκτός ρύθμισης, όπως προκύπτει από την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ενδεικτικό της αδυναμίας πληρωμής, είναι το γεγονός ότι ενώ υπήρξαν 203.724 περιπτώσεις οφειλετών που εντάχθηκαν σε ρύθμιση, στο τέλος Ιουνίου βρέθηκε ότι μόλις 57.217 είχαν απομείνει ενεργοί οφειλέτες, δηλαδή, συνέχιζαν να καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις τους.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο όσων έχασαν την πιο πρόσφατη και πιο ευνοϊκή ρύθμιση, αυτή της «νέας αρχής ή 100 δόσεων» όπως ονομάστηκε (ν.4321/2015) και οι οποίοι έφτασαν στις 42.979, το 68% αφορούσαν περιπτώσεις όπου η δόση ήταν από 50 έως 300 ευρώ το μήνα. Όμως από αυτούς οι 7.152 έχουν επανενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων (ν.4152/2013).

Το ποσό οφειλής που έχει ενταχθεί συνολικά σε ρύθμιση και μπορεί ακόμα να εισπραχθεί φτάνει στο 1,8 δισ. ευρώ. Από την άλλη, το ύψος του χρέους που «χάθηκε» από απωλεσθείσες ρυθμίσεις φτάνει στα 5,5 δισ. ευρώ…

Πάντως, παρά την αυξανόμενη αδυναμία όλο και περισσότερων οφειλετών να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, το ΚΕΑΟ διαπιστώνει ότι σχεδόν το 60% των εσόδων του προέρχονται από οφειλέτες που βρίσκονται ακόμα εντός διαδικασίας αποπληρωμής της οφειλής τους.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 436.252.938 που εισπράχθηκαν στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το 57% προήλθε από όσους βρίσκονταν υπό καθεστώς ρύθμισης. Μόνο κατά το β’ τρίμηνο εισπράχθηκαν 223.654.328 ευρώ, από τα οποία το 60% ή 134.515.081 ευρώ προήλθε από ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.