1,16 εκατ. συνταξιούχοι εισπράττουν σύνταξη μόλις 360 ευρώ το μήνα!

Συντάξεις πείνας για 1.162.884 συνταξιούχους αναδεικνύουν τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για το Δεκέμβριο του 2017. Συντάξεις, που αν συνυπολογιστεί και η μείωση του ΕΚΑΣ στα μόλις 35 ευρώ το μήνα, δείχνουν με τον πιο σαφή τρόπο τις συνθήκες φτώχειας που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες απόμαχοι της δουλειάς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα Ήλιος μέχρι 500 ευρώ σύνταξη εισπράττουν 1.162.884 συνταξιούχοι. Από αυτές τις συντάξεις οι 617.984 είναι συντάξεις γήρατος με μέσο όρο αποδοχών τα 370,72 ευρώ, 395.237 είναι οι συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας) με 332,76 ευρώ μέσες αποδοχές,144.984 είναι οι αναπηρικές συντάξεις με μέσο όρο 385,85 ευρώ, ενώ 4.679 είναι λοιπές συντάξεις με μέσες αποδοχές 198,02 ευρώ.

Στα συνολικά στοιχεία, το πλήθος των συνταξιούχων το Δεκέμβριο του 2017 ήταν 2.586.480. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 722,26 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,67 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,93 ευρώ, διαμορφώνοντας το μέσο εισόδημα όσων δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη στα 894 ευρώ.

Με βάση την έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017, πληρώθηκαν συνολικά 4.496.290 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.605.665,79 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Οι συνταξιούχοι το Δεκέμβριο περιορίστηκαν στα 2.586.480, λιγότεροι κατά 6.470 από τον Οκτώβριο του 2017. Η μηνιαία δαπάνη για καταβολή συντάξεων βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2,12 δισ. ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2017 σε σύγκριση με το Νοέμβριο η συνολική δαπάνη για συντάξεις ήταν μειωμένη κατά 1,44 εκατ. ευρώ, ενώ αν η σύγκρισδη γίνει με τον Οκτώβριο του 2017 προκύπτει μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 4,07 εκατ. ευρώ.

Νέες συντάξεις και αναδρομικές πληρωμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 65.579.094,41 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 4.813.571,01 για την πληρωμή 10.208 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.054.416,39 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.214.458,51 ευρώ για την πληρωμή 1.518 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.403.532,02 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.097.886,73 ευρώ για την πληρωμή 2.540 προσωρινών συντάξεων.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν και έκτακτες εμβόλιμες πληρωμές συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, το σύνολο των οποίων για το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 8.961 νέες συντάξεις με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης αναδρομικών 28.484.163,72 ευρώ, 16 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης 44.692,66 ευρώ και 1.822 με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης 4.803.544,55 ευρώ.

Συντάξεις ανά συνταξιούχο

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.219.586 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 934.676 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 347.960 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Συνταξιούχοι ανά ηλικία

Συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών (σε ποσοστό 18,6%), ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 15,6 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Για το ΕΚΑΣ

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στις 233.589, με τη μηνιαία δαπάνη να διαμορφώνεται στα 24.901.422 ευρώ. Από αυτούς, οι περισσότεροι (186.666) έλαβαν ποσά από 90 έως 120 ευρώ το μήνα. Άλλοι 35.222 έλαβαν από 60 – 90 ευρώ, 10.546 πήραν 30-60 ευρώ και μόλις 1.152 εισέπραξαν ΕΚΑΣ έως 30 ευρώ το μήνα. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι από φέτος το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους μειώνεται στα 35 ευρώ το μήνα.