1,16 εκατ. συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη εξαθλίωσης μόλις 364 ευρώ!

Κύριες συντάξεις που εγγυημένα οδηγούν στην εξαθλίωση εισπράττουν σχεδόν οι μισοί συνταξιούχοι στη χώρα μας. Τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για το Φεβρουάριο του 2018, αναδεικνύουν ανάγλυφα τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκάζονται να συνεισφέρουν και στον προϋπολογισμό των παιδιών τους, ενώ από την 1/1/2019 θα δουν να περικόπτεται και η προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα Ήλιος μέχρι 500 ευρώ κύρια σύνταξη εισπράττουν 1.157.539 συνταξιούχοι. Από αυτές τις συντάξεις οι 612.933 είναι συντάξεις γήρατος με μέσο όρο αποδοχών τα 371,88 ευρώ, 395.359 είναι οι συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας) με 333,62 ευρώ μέσες αποδοχές,143.615 είναι οι αναπηρικές συντάξεις με μέσο όρο 386,48 ευρώ, ενώ 5.632 είναι λοιπές συντάξεις με μέσες αποδοχές 190,27 ευρώ.

Τα δεδομένα για τις πολύ χαμηλές (κάτω των 500 ευρώ) συντάξεις γίνεται ακόμα πιο δύσκολα, αν συνυπολογιστεί και η απώλεια ή δραστική μείωση του ΕΚΑΣ που υπέστησαν το 2018 δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, για τους οποίους το εν λόγω ποσό αποτελούσε μια καθοριστική ενίσχυση.

Χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι το Δεκέμβριο του 2017 οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) έφτασαν στις 233.589, με τη μηνιαία δαπάνη να διαμορφώνεται στα 24.901.422 ευρώ. Με τη δραστική μείωση του ΕΚΑΣ, το Φεβρουάριο του 2018 το εν λόγω επίδομα πήραν 229.496 συνταξιούχοι, με τους 226.419 να παίρνουν από 30-60 ευρώ και τη συνολική δαπάνη να συρρικνώνεται στα 8 εκατ. ευρώ, από 24,9 εκατ. το Δεκέμβριο του 2017.

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά στοιχεία, το Φεβρουάριο του 2018 πληρώθηκαν 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και 406.179 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.293.276,21 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.580.925. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,06 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,86 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99 ευρώ. Το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται στα 895,53 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, 1.218.447 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 928.686 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 349.198 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 18,6%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 15,6 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών.

Νέες συντάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 47.421.579 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 4.259.952 ευρώ για την πληρωμή 9.494 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 7.973.678,71 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.590.645,84 ευρώ για την πληρωμή 1.963 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 2.336.724,74 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 402.684,81 ευρώ για την πληρωμή 944 προσωρινών συντάξεων.