1,2 εκατ. συνταξιούχοι προσπαθούν να επιβιώσουν με κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ!

Με κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ μικτά καλούνται να ζήσουν σχεδόν οι μισοί συνταξιούχοι της χώρας, κινούμενοι στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αφού οι περισσότεροι καλούνται να συνεισφέρουν και στον προϋπολογισμό των παιδιών τους.

Η πραγματικότητα που απεικονίζεται στα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος είναι αποκαλυπτική και απαντά με τον πλέον αποστομωτικό τρόπο στην κυβερνητική προπαγάνδα.

Οι συνεχείς περικοπές όλα τα μνημονιακά χρόνια και ο περιορισμός του ΕΚΑΣ στα 35 ευρώ (στην… καλύτερη περίπτωση) μέχρι την οριστική κατάργησή του το 2020, έχουν συρρικνώσει δραματικά τις συντάξεις, ενώ μόνο ως πρόκληση ακούγονται οι σχεδιασμοί και τα μαγειρέματα της κυβέρνησης για το πώς θα χειριστεί τις επικείμενες αποφάσεις του ΣτΕ για τις περικοπές σε συντάξεις και δώρα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα Ήλιος, το Νοέμβριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.458.599 συντάξεις σε 2.553.990 συνταξιούχους, από τις οποίες οι 2.824.175 ήταν κύριες, οι 1.226.091 επικουρικές και 408.333 μερίσματα.

Από τους 2.553.990 συνταξιούχους, το 1.138.268 εισπράττουν κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ μικτά, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στα μόλις 364 ευρώ.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία το Νοέμβριο του 2018 ανήλθε σε 2.297.743.455,94 ευρώ.

Για το σύνολο των 2.553.990 συνταξιούχων, το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 724,59 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,40 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99 ευρώ.

Το 26% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 37% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοεμβρίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 87.177.277,77 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 7.129.828,02 ευρώ για την πληρωμή 14.605 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 2.660.079 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 639.273 ευρώ για την πληρωμή 825 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 4.344.295 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 705.255 ευρώ για την πληρωμή 1.363 προσωρινών συντάξεων.

Συνολικά το Νοέμβριο του 2018 καταβλήθηκαν 17.359 συνταξιοδοτικές παροχές με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, 2.006 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και 1.373 προσωρινές συντάξεις.