120 δόσεις για χρέη στα Ταμεία: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Τα στάδια για την υποβολή αίτησης αναλυτικά

Άνοιξε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 120 δόσεις.

H διαδικασία αναμένεται να τύχει, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 24ωρα, μαζικής αποδοχής από τους οφειλέτες, καθώς οι εκπτώσεις τόσο στο σκέλος της βασικής οφειλής (έως 60% μεσοσταθμικά), όσο και σε αυτό των προσαυξήσεων (έως 85% μεσοσταθμικά), είναι πολύ μεγάλες.

Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το τελευταίο δεκαήμερο προετοιμάζονται πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μοντέλο υποβολής αιτήσεων, αξιοποιώντας τους κωδικούς taxisnet που ήδη διαθέτουν, αλλά και τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους. Στην οθόνη του υπολογιστή τους θα μπορούν να διαπιστώσουν αρχικά το σύνολο της οφειλής τους και στη συνέχεια το ποσό που θα διαμορφώνεται εάν επιλέξουν το «κούρεμα» της βασικής οφειλής ή μόνο το «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων. Από σήμερα το πρωί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) υπάρχει η επιλογή «Ρύθμιση οφειλών βάσει του νόμου 4611/2019».

Ο οφειλέτης θα πρέπει αρχικά να διαβάσει με προσοχή τους αναλυτικούς όρους της ρύθμισης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει πιο πρώην Ταμείο ήταν ασφαλισμένος (πχ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ, θα μπορούν άμεσα να δουν στην οθόνη του υπολογιστή τους, το χρέος τους αναφορικά με το κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και τα τέλη καθυστέρησης. Ακολούθως ο οφειλέτης θα ερωτάται εάν επιθυμεί ή όχι τον επανυπολογισμό της οφειλής του. Ειδικά οι αγρότες πάντως θα διαπιστώνουν ότι θα πραγματοποιείται αυτόματα το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις κατά 100%, όπως ορίζεται στον σχετικό νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επανυπολογισμού του χρέους αφορά οφειλές έως τα τέλη του 2016. Για χρέη της διετίας 2017 – 2018 θα υπάρχει ξεχωριστή επιλογή για να επανυπολογιστούν, εάν ο οφειλέτης το επιθυμεί. Στην συνέχεια ο οφειλέτης θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η νέα, μειωμένη οφειλή, θα διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Επόμενο βήμα είναι η πιστοποίηση του οφειλέτη στο μητρώο του ΚΕΑΟ.

Επόμενο βήμα είναι ο οφειλέτης να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί να αποπληρώσει τη νέα, μειωμένη οφειλή του. Μοναδικό κριτήριο που θα τίθεται είναι η ελάχιστη καταβολή της μηνιαίας δόσης, που δεν θα μπορεί να είναι κάτω από τα 50 ευρώ και ειδικά για τους αγρότες, τα 30 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργοδότες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν και εφάπαξ πληρωμή της οφειλής τους, εάν το επιθυμούν. Συνολικά, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι ανέρχονται σε 1,3 εκατ. οφειλέτες που δυνητικά μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία και τα στάδια της αίτησης

Η διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια.

1ο στάδιο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2002-31/12/2016

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζονται τα πιο κάτω στοιχεία:

Στοιχεία ταυτοποίησης

· Εμφανίζονται τα ταυτοτικά σας στοιχεία τα οποία ανασύρονται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταβάλλονται. Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

· Εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας. Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική.

Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής και καταχώρισης νέων στοιχείων.

Στοιχεία Μητρώου

Εμφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης των π. Φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ στα οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή. (Στην περίπτωση που διαφωνείτε ή επιθυμείτε συμπλήρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ και στη συνέχεια να επανέλθετε.)

Ανάλυση οφειλών

Α. Οι ασφαλιστικές οφειλές μη μισθωτών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν μετά από επιλογή του οφειλέτη.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).

Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται ανά κλάδο ως εξής:

α. Σύνταξη 117,22€

β. Ασθένεια 40,73€

Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόμενη μηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι:

α. Επικουρική ασφάλιση 41,03€

β. Εφάπαξ παροχές 23,44€

Στις περιπτώσεις οφειλών που μπορούν να επανυπολογιστούν εμφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης.

Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται εμφανίζεται ένας πίνακας ανά φορέα.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπολογιζόμενου σε μήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύνολα.

Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% ή 100%).

Β. Εάν επιλέξετε να προωθηθούν οι οφειλές σας προς ένταξη στη νέα ρύθμιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθμιση θα διακοπεί και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που προέβλεπε θα απολεσθούν.

Εάν οι οφειλές σας έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Εάν εκκρεμεί αίτημά σας για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλογης» αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4554/2018, οι οφειλές σας δεν εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Γ. Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισμού τους.

Μπορείτε να οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη αναρτημένες οφειλές.

Όταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών σας, θα πρέπει να αναμένετε την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Υποβολή αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης:

α. Επιλέγετε τον υπολογισμό των οφειλών σας ρυθμισμένων ή μη, με επανυπολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό.

β. Αποδέχεστε την προώθηση των οφειλών σας στο ΚΕΑΟ ή την αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχετε υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που εκκρεμεί) προς ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019.

2ο στάδιο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματός σας στο 1ο στάδιο, οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

  • Στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση των οφειλών σας.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισκεφθείτε το σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση.

Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης (αριθμού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης κ.λπ.

  • Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, εφόσον έχετε υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί.

Διαβάστε και: