120 δόσεις: Πώς και μέχρι πότε κατοχυρώνεται η ένταξη στη ρύθμιση – Τα τρία βήματα

Με δεδομένο ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει και τυπικά η ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία και τη «χαμηλή απόδοση, μέχρι στιγμής, του μέτρου, το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ ενημερώνουν ότι μπορούν να ενταχθούν και οι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους υπάρχει αδυναμία στην εκκαθάριση της οφειλής τους, αφού παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση, ακόμα και με μια απλή αίτηση στον ΕΦΚΑ. 

Γι’ αυτή ακριβώς την κατηγορία, η οποία μόνο μικρή δεν είναι, υπουργείο Εργασίας και ΕΦΚΑ προχώρησαν στο διαχωρισμό των σταδίων ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, τονίζοντας ότι αρκεί η ολοκλήρωση του 1ου βήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που είναι η υποβολή αιτήματος προσδιορισμού των οφειλών, έως τις 30/9/2019 για να μπει κάποιος στη ρύθμιση.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία περιλαμβάνει τρία διακριτά βήματα ως εξής:

  • BΗΜΑ 1: είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή , επαλήθευση των στοιχείων του ασφαλισμένου /συνταξιούχου και υποβολή αιτήματος προσδιορισμού των οφειλών.
    ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΩΣ 30/9/2019 ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  • ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισμός /επανυπολογισμός των οφειλών.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή απεικονίζονται οι οφειλές πριν και μετά τον επανυπολογισμό.

ΒΗΜΑ 3 : Οριστικοποίηση της ρύθμισης 
Ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος επιλέγει τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών που επιθυμεί και αποδέχεται την προώθησή τους στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση. 

Με την εισαγωγή των ανωτέρω διακριτών βημάτων οι ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι αρκεί να ολοκληρώσουν το πρώτο εισαγωγικό βήμα μέχρι 30/9/2019 για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα ρύθμισης και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τα 2 επόμενα βήματα μόλις εμφανιστούν στην εφαρμογή οι ορθές οφειλές τους και έως την 31/12/2019.