120 δόσεις: Τελευταία ευκαιρία υπαγωγής στη ρύθμιση – Τα βήματα για να μη χάσετε τις προθεσμίες

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα και το υπουργείο Εργασίας, θέλει να δώσει όσο γίνεται μεγαλύτερη ώθηση στους ασφαλισμένους–οφειλέτες. Άλλωστε έχει τονιστεί ότι δεν θα δοθεί παράταση, άρα όσοι θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να το πράξουν «εδώ και τώρα».

Γι’ αυτό και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, αναλυτικές οδηγίες για τα «βήματα» που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες για να καρπωθούν τις ευεργετικές διατάξεις της τρέχουσας ρύθμισης και να αποφύγουν τυχόν λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, αμέσως μετά την λήξη της…

Ειδικότερα, το ΚΕΑΟ, αποσαφηνίζει τα ακόλουθα:

1) Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες:

Α’ Στάδιο: Προσδιορισμός – επανυπολογισμός των οφειλών Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

α. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας. Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού το αίτημα καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Συνεπώς, οι οφειλέτες που θα πραγματοποιήσουν το βήμα αυτό μέχρι τις 30/9/2019 δεν πρέπει να ανησυχούν αν καθυστερήσει ο προσδιορισμός της οφειλής, διότι θα έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για ένταξη στην ρύθμιση.

β. Δηλώσεις που αφορούν την ασφαλιστική κατάσταση (υποψήφιος ή μη συνταξιούχος, ένταξη ή μη στον Ν. 3869/2010 και επιβεβαίωση αριθμών μητρώου στους τ. Φορείς).

γ. Ενημέρωση του οφειλέτη για το ύψος των οφειλών του ανά τέως Φορέα πριν και μετά τον επανυπολογισμό και επιλογή του ποσού οφειλών (με επανυπολογισμό ή μη) που θα προωθηθεί στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση.

Β΄ Στάδιο: Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ

Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να τις ρυθμίσουν ξεχωριστά (ρύθμιση για οφειλές μέχρι 31/12/2016 και άλλη ρύθμιση για οφειλές από 1/1/2017 και εφεξής).

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ρύθμιση των οφειλών μέσω διαδικτύου είναι η πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και η λήψη κωδικών πρόσβασης. Για κάθε Φορέα στον οποίο υπάρχουν οφειλές (π.χ. ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και τ. ΟΑΕΕ) απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση. Συνεπώς η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.

2) Εργοδότες – οφειλέτες

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. Ειδικά για τους οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αίτηση στο ΚΕΑΟ πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 30/9/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ημερομηνία αυτή. Όσον αφορά εργοδότες-οφειλέτες πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για ρύθμιση βάσει των διατάξεων του ν.4611/2019 μέχρι 30/9/2019, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των οφειλών τους στο ΚΕΑΟ αρκεί η αίτηση για προσδιορισμό της οφειλής και διαβίβασή της στο ΚΕΑΟ να υποβληθεί στον τέως Φορέα ή το ΕΤΕΑΕΠ μέχρι 30/9/2019, δεδομένου ότι η μη υποβολή της αίτησης δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ