18.000 ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε οφειλέτες των Ταμείων έστειλε το α’ τρίμηνο το ΚΕΑΟ

Περί τα 18.000 ηλεκτρονικά κατασχετήρια έχει αποστείλει στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το α΄ τρίμηνο του 2017, διεκδικώντας έως και 1,2 δισ. Ευρώ.

Με φανερή πλέον την προσπάθεια του ΚΕΑΟ να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση πριν από την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, σε πρώτη φάση τα κατασχετήρια είχαν αποδέκτες οφειλέτες που χρωστούν ποσά άνω των 5.000 ευρώ.

Τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια αποστέλλονται σε οφειλέτες που έχουν προκύψει κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τον έλεγχο του ΚΕΑΟ. Επίσης, σε όσους οφειλέτες έχουν χάσει τη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ στο τέλος Μαρτίου είχαν συσσωρευτεί από ασφαλιστικές εισφορές χρέη ύψους 22,49 δισ. ευρώ, από 619.768 οφειλέτες. Η εικόνα συμπληρώνεται και γίνεται πιο ακριβής εάν συνυπολογιστεί η εσωτερική κατανομή των οφειλών. Έτσι, μόλις 1.594 οφειλέτες χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ έκαστος και συνολικά 6,38 δισ. ευρώ (το 28% του συνόλου). Αντιθέτως, το 80% των οφειλετών (493.577) έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ ο καθένας.