Δημόσιοι υπάλληλοι: Τελευταία ευκαιρία για εξαγορά «φτηνών» πλασματικών ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου

Την τελευταία τους ευκαιρία για να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη με το κόστος, όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2019, έχουν στη διάθεσή τους οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Δημήτριος Νούσκας, δικηγόρος-εργατολόγος Παρ’ Εφέταις, με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Γράφει ο Δημήτριος Νούσκας*

Πρόκειται για μια αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων δεν γνωρίζει. Κι αυτό, γιατί μετά την αλλαγή της βάσης, επί της οποίας υπολογίζεται το κόστος των πλασματικών από 1.1.2017, που σήμανε στην πράξη διπλασιασμό έως τριπλασιασμό του κόστους των πλασματικών ετών για αιτήσεις από 1.1.2017 σε σχέση με το 2016, τη δεύτερη αύξηση κατά 33,34% για αιτήσεις από 1.1.2018 σε σύγκριση με το 2017, σε 25 ημέρες νέα αύξηση, της τάξεως του 20%, θα υπάρξει σε σχέση με το 2019.

Τα ανωτέρω ποσοστά αύξησης θεσμοθετήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016, ενός νόμου, ο οποίος συνέτριψε τις συντάξεις μέσω της θέσπισης της εθνικής σύνταξης και του νέου τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με χαμηλότατους συντελεστές αναπλήρωσης στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες μας παραθέτουμε ένα παράδειγμα:
Υπάλληλος του Δημοσίου με αποδοχές 1.200 ευρώ υποβάλλει αίτηση εξαγοράς 4 ετών σπουδών έως 31.12.2019.

Στην περίπτωση αυτή, το κόστος ανέρχεται σε 200,04 ευρώ ανά μήνα και για τους 48 μήνες 9.601,92 ευρώ. Ο ίδιος υπάλληλος του Δημοσίου με τις ίδιες αποδοχές, εάν υποβάλει αίτηση εξαγοράς του ίδιου χρόνου σπουδών (48 μήνες), από 1.1.2020, το κόστος θα εκτιναχθεί στα 11.520 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβούν άμεσα στην υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβούν άμεσα στην υποβολή αιτήσεων, ώστε να «κλειδώσουν» το συγκριτικά χαμηλότερο, έως 31.12.2019, κόστος υπολογισμού των πλασματικών ετών. Σημειώνεται ότι για αιτήσεις έως 31.12.2019 το ποσοστό για την εξαγορά πλασματικών ετών ανέρχεται στο 16,67%, ενώ από 1.1.2020, το κόστος για την εξαγορά πλασματικού χρόνου θα αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 2019 και θα ανέρχεται στο 20%.

Κρίσιμο θέμα αποτελεί το πότε θα πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όχι το πότε θα αποσταλούν από τα μέρη όλης της Ελλάδας, γι’ αυτό θα πρέπει και οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν την άμεση έκδοση και λήψη πρωτοκόλλου.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι όφελος και συμφέρον από την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Ορισμένοι ασφαλισμένοι δεν δικαιούνται αναγνωρίσεως πλασματικών χρόνων, ενώ άλλοι δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος από αυτά, ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά την ισχύ του νόμου 4336/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τον οποίο εκτινάχθηκαν τα ηλικιακά όρια και ο οποίος συνέδεσε για πρώτη φορά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο, είτε την 25ετία είτε την 35ετία, με το πότε ο υπάλληλος συμπληρώνει το εκάστοτε νέο διαμορφούμενο ηλικιακό όριο.

Οι ανωτέρω, πάντως, ανήκουν στη μειοψηφία των υπαλλήλων, καθώς κατά κανόνα τα πλασματικά έτη δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης νωρίτερα και «γλυτώνουν» τον ασφαλισμένο από επιπλέον έτη εργασίας.

Συνιστάται στους ασφαλισμένους να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, αναφορικά με το με ποιους όρους και προϋποθέσεις «κλειδώνουν» το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.

*Ο Δημήτριος Νούσκας είναι δικηγόρος-εργατολόγος Παρ’ Εφέταις, με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο