Φτηνό «κόλπο» με τον επανυπολογισμό των συντάξεων: Πώς «κλέβουν» τις προσαυξήσεις

Ξαφνικά αναβλήθηκε και δεν ανακοινώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεων, που -σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας- θα φαινόταν στα εκκαθαριστικά των συντάξεων του Ιανουαρίου. Ο επανυπολογισμός που, μάλιστα, είναι έτοιμος από τις 30/9/2017 και κατά το νόμο έπρεπε να ανακοινωθεί την 1/1/2018! Οι συντάξεις που καταβλήθηκαν είναι χωρίς εκκαθαριστικά, κανένας συνταξιούχος δε γνωρίζει τα νέα ποσά(!) ούτε τι ακριβώς επανυπολογίστηκε.

Γράφει ο Κώστας Νικολάου*

Με το «κρυφτούλι» αυτό, επιβεβαιώνονται πλήρως οι συνεχείς καταγγελίες και αποκαλύψεις ότι ο επανυπολογισμός, τελικά, γίνεται χωρίς στοιχεία και με τρόπο τριπλά λανθασμένο, με κραυγαλέες παραβάσεις και… κλοπές σε βαθμό που καταλύεται κάθε έννοια έννομης τάξης και καθίσταται υπόλογο το υπουργείο Εργασίας.

Καταρρέουν και οι πανηγυρισμοί με τις αυξήσεις που δήθεν χορηγούν!

Τρεις παραβάσεις και μία… κλοπή,
που τον καθιστούν εξαρχής άκυρο

Πρώτον, πριν από οποιονδήποτε επανυπολογισμό θα έπρεπε να προηγηθεί η διόρθωση όλων των συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), την επαναφορά, δηλαδή, των περικοπών των Ν. 4051 & 4093, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Δεύτερον, ακόμα και στην εκδοχή ότι ο Ν. 4387/2016 εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, (όπως ισχυρίζεται το υπουργείο) όφειλε να διορθώσει και να αναπροσαρμόσει την Εισφορά Αλληλεγγύης στα νέα μειωμένα ποσά της σύνταξης, κάτι που επίσης δεν έκανε.

Τρίτον, είναι μύθος και η εξίσωση των παλαιών συντάξεων με τις νέες και το νέο Νόμο, αφού τυχόν προβλεπόμενες θετικές διαφορές χορηγούνται, όχι όπως οι νέες και με την έναρξη του νόμο, αλλά μετά από… 8 χρόνια!

Παράδειγμα: έστω παλαιά σύνταξη (τέως ΙΚΑ) με αρχικό ποσό 2.080 ευρώ, είχε παρακρατήσεις 690 ευρώ και ελάμβανε προ φόρου 1.390 ευρώ. Με τον νέο Νόμο δικαιούται 1.760 ευρώ, κρατήσεις 205 ευρώ και προ φόρου 1.555 ευρώ, που σημαίνει διαφορά 165 ευρώ.Η διαφορά αυτή (165 ευρώ) θα του χορηγηθεί σταδιακά (33 ευρώ) κατ΄ έτος από 1/1/2019 έως το 2023!

Τελικά, όμως, ούτε αυτά τα ποσά (33 ευρώ ανά έτος) χορηγούνται!

Κλοπές και κατά τον επανυπολογισμό

Ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων δεν είναι παρά το «κολπάκι», το εφεύρημα για να παρακάμψουν αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς τριάμισι χρόνια μετά (Ιούνιος 2015) ούτε η απόφαση του ΣτΕ τηρείται, αλλά ούτε ο 4387/2016 για όσους (από τον νόμο αυτό) έχουν θετικές διαφορές εφαρμόζεται.

Με απλά λόγια, ο επανυπολογισμός γίνεται με ελλιπή στοιχεία, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακριβή στοιχεία κάθε συνταξιούχου χωριστά. Δηλαδή, δεν υπολογίζουν σωστά όλες τις επιπλέον εισφορές (βαρέων, 13ου -14ου μισθού, ΔΕΚΟ κ.λπ. ) σύμφωνα με το άρθρο 30, με αποτέλεσμα τα εμφανιζόμενα ως νέα ποσά να υπολείπονται τόσο των νέων όσο και του νέου νόμου.

Οι κλοπές αυτές καταδεικνύονται από σύνταξη που παραθέτουμε, για την οποία -σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας- ο συνταξιούχος θα λάμβανε αύξηση, η οποία, τελικά, δεν του χορηγήθηκε!

Εκκαθαριστικό της εν λόγω σύνταξης (Νοεμβρίου 2018)

Στοιχεία της σύνταξης: Εκδόθηκε το έτος 2008 (ΙΚΑ) με την (κοινή) διάταξη 35ετιας και ηλικία 58 ετών. Με χρόνο ασφάλισης 11.100 ημερών (37 έτη) εκ των οποίων τα 31 έτη στα βαρέα. Βάση των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών έχει καταταγεί στην 28η Ασφαλιστική Κλάση – Τεκμαρτός μισθός 2.373,5 ευρώ.

Το αρχικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης (μαζί με την προσαύξηση λόγο βαρέων) ήταν και είναι 1.965,54 ευρώ. Επίσης, δυο επιπλέον συντάξεις λόγο δώρων και εισφορών του 13ου-14ου μισθού, ελάμβανε ετησίως 3.931,08 ευρώ. Δηλαδή σε μηνιαία βάση (1.965,54 Χ 14/12) 2.293,13 ευρώ. Στα ποσά αυτά είχε κρατήσεις για Ασθένεια 4%.

Σήμερα, σύμφωνα και με το εκκαθαριστικό του Νοέμβριου, μετά από τις περικοπές και τις κρατήσεις, τα μεικτά προ φόρου ποσά είναι 1.399,89 ευρώ, ενώ τα καθαρά 1.224,83 ευρώ.

Η ίδια σύνταξη επανυπολογισμένη με βάση το νέο νόμο (4387/2016)

Ως επανυπολογιζόμενη σύνταξη δικαιούται: Α) Μισθός που υπολογίζεται (εφόσον εκδόθηκε το 2008) παραμένει ο ίδιος 2.373,5 ευρώ. Β) Ποσοστό αναπλήρωσης για 37 έτη 37,2%. Γ) Προσαυξήσεις λόγο επιπλέον εισφορών του 13ου-14ου μισθού (20%Χ14/12) 3,33%, δηλαδή (3,33Χ37Χ0,075%) ποσοστό 9,2%. Δ) Λόγω βαρέων 3,6% επιπλέον εισφορές (3,6Χ31Χ0,075%) 8,37%. Ε) Συνολικό ποσοστό (37,2.+9,2 + 8,37) 54,77%.

Ανταποδοτική σύνταξη (2.373,5 Χ 54,77%) 1.300 ευρώ. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.684 ευρώ. Στην νέα σύνταξη έχει κρατήσεις 3% Εισφορά Αλληλεγγύης 50,5 ευρώ και 6% για Ασθένεια 98 ευρώ, άρα ΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.535,5 ευρώ. Αύξηση 135,60 ευρώ.

Διαφορά σε σχέση με το αρχικόποσό μαζί με τα δώρα (2.293 – 1.684) μείον 609 ευρώ(!) ποσοστό 26,6%.

Επανυπολογισμός – προσωπική διαφορά

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, μετά τον επανυπολογισμό, η διαφορά των προ φόρου ποσών μεταξύ της καταβαλλόμενης σύνταξης και της νέας, καταγράφεται ως προσωπική διαφορά. Εάν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την οριστική εξάλειψή της και τον συμψηφισμό της με μελλοντικές αυξήσεις. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο τότε η διαφορά αυτή χορηγείται σταδιακά σε 5 έτη.

Επομένως δικαιούται: Εφόσον τα προ φόρου ποσά της νέας σύνταξης είναι 1.535,50 ευρώ ενώ της καταβαλλόμενης σύνταξης (προ φόρου) είναι 1.399,89 ευρώ η διαφορά 135,6 ευρώ καταγράφεται ως αύξηση και καταβάλλεται από την 1.1.2019 ανά 27,12 ευρώ σταδιακά σε πέντε έτη.

Το ποσό αυτό (27,12 ευρώ) το οποίο σύμφωνα με τον νόμο αλλά και την υπουργό Εργασίας θα καταβαλλόταν στις συντάξεις του Ιανουαρίου, τελικά….δεν καταβλήθηκε!

Ποιο είναι το «κόλπο» και το τρικ που χρησιμοποιούν;

Προσωπική διαφορά με χαλκευμένα και ελλιπή στοιχεία

Αυτό που τελικά έγινε, είναι ότι δεν συνυπολογίζονται ορθά (άρθρο 30) όλες οι προσαυξήσεις των επιπλέον εισφορών και για την συγκεκριμένη σύνταξη, του 13ου-14ου μισθού, ποσοστό 9.2%, καθώς και των βαρέων, ποσοστό 8,37%! Μια κλοπή, δηλαδή, του συντελεστή αναπλήρωσης κατά 17,57%!

Το αποτέλεσμα είναι η ανταποδοτική σύνταξη να μειώνεται (2.373,5 Χ 37.2%) στα 883 ευρώ. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.267 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν έχει Εισφορά Αλληλεγγύης,αλλά μόνο 6% για ασθένεια (76 ευρώ), άρα ΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.191 ευρώ.

Προσωπική διαφορά: Εφόσον, τώρα, το υποτιθέμενο νέο προ φόρου ποσό είναι 1.191 ευρώ, ενώ της καταβαλλόμενης είναι 1.399,89 ευρώ, η διαφορά 208,89 ευρώ καταγράφεται ως προσωπική διαφορά.

Έτσι, αντί των πραγματικών ποσών 1.684 ευρώ και των προ φόρου 1.535,5 ευρώ που (ως νέα σύνταξη) δικαιούται, του εμφανίζουν… προσωπική διαφορά 208,89 ευρώ!

Και αντί για αύξηση 135,6 ευρώ του εμφανίζουν…. μείωση των καθαρών προ φόρων ποσών (1.535,5 – 1.191) 344,5 ευρώ.

Αυτός είναι ο λόγος της ξαφνικής αναβολής, αυτά θα δουν οι συνταξιούχοι (της κατηγορίας αυτής) όταν και εφόσον ανακοινωθεί ο επανυπολογισμός.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ