Η εγκύκλιος Χουλιαράκη επιβεβαιώνει την απάτη – Φορτώνουν στον ΕΦΚΑ υποχρεώσεις 6 δισ. ευρώ

Η εγκύκλιος Χουλιαράκη επιβεβαιώνει πλήρως την απάτη που στήθηκε κατά την σύσταση του ΕΦΚΑ (νόμος Κατρούγκαλου), όπως με στοιχεία αποκαλύψαμε στις 26/6/2017.

Του Κώστα Νικολάου*

Στην ουσία, ο ΕΦΚΑ είναι το «κολπάκι» για συνεχείς περικοπές και μειώσεις στις συντάξεις, αφού φόρτωσαν σε αυτόν συντάξεις (ΟΓΑ-ΝΑΤ- Δημοσίου), οι οποίες έως το 2016 ήταν υποχρεώσεις του κράτους και όχι των ασφαλιστικών ταμείων. Ένα βάρος υποχρεώσεων ύψους 6 δισ. ευρώ του κράτους το μετέφεραν στα ασφαλιστικά ταμεία και στους συνταξιούχους!

700.000 συντάξεις του ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό τη (δωρεάν) παροχή συντάξεων (360 ευρώ) και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Το 1998 μετατρέπεται σε Ταμείο και από το 2003 οι συντάξεις αναλογούν στις ασφαλιστικές εισφορές και την κρατική συμμετοχή (των 360 ευρώ), μειούμενη κατά 4% ανά έτος, έως και το 2026 που εξαντλείται, με ασφαλιστικές εισφορές 7% των ασφαλισμένων και 14% του κράτους και επιπλέον 10% λόγω τριμερούς χρηματοδότησης.

Αν και ταμείο ο ΟΓΑ, τα επιπλέον βάρη του κράτους συνεχίζουν καθώς: (α) Οι τρέχουσες συντάξεις (πριν του 2003) είναι δωρεάν παροχές, (β) για τις νέες συντάξεις μετά το 2003 εκτός από τις εισφορές 24%, βαρύνεται επίσης και με την μειωμένη (κρατική) των 360 ευρώ, και (γ) το κράτος συνεχίζει (δια του ΟΓΑ) τη δωρεάν σύνταξη των 360 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στον πίνακα 2, παραθέτουμε τον αριθμό συντάξεων, τα ετήσια ποσά συντάξεων και τις αντίστοιχες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης ασφαλισμένων και του κράτους.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το κόστος των συντάξεων του ΟΓΑ ανέρχεται στα 3,4 δισ. ευρώ και βαρύνουν κατά 365 εκατ. ευρώ (12%) τους ασφαλισμένους και κατά 3,070 δισ. ευρώ (88%) το κράτος.

Από την 1/1/2017 τα βάρη του κράτους (3,070 δισ. ευρώ) κατανέμονται ως εξής: Οι εισφορές 14% (700 εκατ. ευρώ) μεταφέρονται στους αγρότες! Οι εισφορές 10% (505 εκατ. ευρώ) λόγω τριμερούς χρηματοδότησης παραμένουν στο κράτος. Ενώ τα 1,865 δισ. ευρώ που αφορούν τις δωρεάν κρατικές συντάξεις μεταφέρονται στο «ΕΦΚA»!

ΝΑΤ: 17.500 ασφαλισμένοι, 70.000 συντάξεις

Πρώτη η Ελλάδα διατηρεί τα «σκήπτρα» της παγκόσμιας ναυτιλίας! Και κατά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών απασχολούνται περί τα 200.000 άτομα!

Πρωτιά κατέχουν και σε ασυλία οι Έλληνες εφοπλιστές και σε ανασφάλιστη εργασία! Το σκανδαλώδες καθεστώς, με δεκάδες ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγές που διατηρούν, τους επιτρέπει… να ασφαλίζουν το προσωπικό κατά το δοκούν και να… εμφανίζονται στο ΝΑΤ μόνο 17.500 ασφαλισμένοι!

Η ασυλία αυτή κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο και το τίμημα ανέρχεται στο 1,1 δισ. ευρώ ετησίως, με επιπλέον ποσά επιχορήγησης για την κάλυψη «ελλειμμάτων» του ΝΑΤ! Τα «ελλείμματα» αυτά, λοιπόν, (1 δισ. ευρώ) μεταφέρονται στον ΕΦΚA!

478.000 συντάξεις δημοσίου

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αν και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, ουδέποτε υπήρξε ταμείο ασφάλισης κατά συνέπεια και αποθεματικά, καθώς οι συντάξεις (κύριες) καταβάλλονται από το κράτους, δηλαδή, τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, εκεί αναλύονται τα συνολικά κόστη, οι εργατικές και εργοδοτικές εισφορές και λόγω τριμερούς χρηματοδότησης του Ν.2084/92, καθώς και το εικονικό έλλειμμα που προκύπτει.

Στον πίνακα 3 παραθέτουμε την εξέλιξη του προσωπικού, καθώς και τις συντάξεις με τα αντίστοιχα κόστη.

Οι ανακατατάξεις στο προσωπικό και οι αναπροσαρμογές στις αποδοχές (μειώσεις 26%) φέρουν ριζικές αλλαγές και στα κόστη των συντάξεων, σύνολο 5,370 δισ. ευρώ, ενώ τα εικονικά ελλείμματα τρέχουν με 21%!

Στο εξής, από 1/1/2017, το κράτος θα καταβάλει 2,357 δισ. ευρώ λόγω εργοδοτικών εισφορών και τριμερούς χρηματοδότησης, ενώ το εικονικό έλλειμμα (3 δισ. ευρώ ετησίως) μεταβιβάζεται στον ΕΦΚA!

Στα 6 δισ. ευρώ τα «ελλείμματα» του ΕΦΚΑ

Στο δια ταύτα, ο ΕΦΚΑ με το «καλημέρα» από την 1/1/2017 βρίσκεται με ένα βάρος 6 δισ. ευρώ ετησίως (1,9 του ΟΓΑ + 1,0 του ΝΑΤ + 3,0 του δημοσίου)! Βάρη τα οποία έως το 2016 ήταν υποχρεώσεις του κράτους και στο εξής μεταβιβάζονται στον ΕΦΚΑ, δηλαδή, στους συνταξιούχους!

Στα 15,4 δισ. ευρώ η κρατική συμμετοχή έως το 2016

Έως το 2016 η θεσμοθετημένη συμμετοχή του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κλάδο συντάξεων) λόγω τριμερούς χρηματοδότησης, προνομιακά επιδόματα ΕΚΑΣ, κρατικές επιβαρύνσεις (ΟΓΑ – ΝΑΤ – ΔΕΚΟ) ήταν 10,083 δισ. ευρώ (Πίνακας 5).

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά για τις συντάξεις των δημοσίων υπάλληλων (5,370 δισ. ευρώ) σύνολο δηλαδή (10.083+5.370) 15,453 δισ. ευρώ.

Κρατική συμμετοχή του νόμου Κατρούγκαλου 8,5 δισ. ευρώ

Από το 2017 και εφεξής με βάση τον νέο νόμο περί ΕΦΚΑ, η συμμετοχή του κράτους καθορίζεται από το ύψος της λεγόμενης «εθνικής σύνταξης», που δεν είναι παρά η συγκάλυψη της απάτης.

Με τον τρόπο που χορηγείται, δηλαδή, για το 40% των συντάξεων (384 ευρώ) αντί για το 60% (μειωμένες, αναπηρίας, χηρείας, λιγότερα από 20 έτη ή κάτω από 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα), υπολείπονται τα 384 ευρώ. Και εάν αφαιρεθούν και οι συντάξεις του ΟΓΑ (δεν επανυπολογίζονται), ενώ η εθνική χορηγείται μόνο στις νέες και ολόκληρη μετά το 2030, τα συνολικά αυτά ποσά αντιστοιχούν περίπου στα 8,5 δισ. ευρώ!

Με αυτά τα ποσά θέλει να συμμετέχει το κράτος στο εξής! Σε σύνολο θεσμοθετημένων υποχρεώσεων 15,4 δισ. ευρώ έως το 2016! Προκύπτει μια διαφορά, δηλαδή, της τάξης των 6,9 δισ. ευρώ!

Νέες μειώσεις στις συντάξεις (5,7 δισ. ευρώ)

Η μεταφορά υποχρεώσεων (6,9 δισ. ευρώ) του κράτους στον ΕΦΚΑ και χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, μεταφράζεται σε νέες περικοπές και μειώσεις συντάξεων, που αν αφαιρέσουμε περί το 1,2 δισ. (λόγω εργοδοτικών εισφορών των δημοσίων υπάλληλων που θα καταβάλλονται μετά το 2020) οι αναμενόμενες μειώσεις ανέρχονται στα 5,7 δισ. ευρώ.

Ήδη για το 2017 στον προϋπολογισμό καταγράφονται 646 εκατ. ευρώ από το ΕΚΑΣ και κοινωνικά επιδόματα και άλλα 600 εκατ. ευρώ από συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις, σύνολο 1,246 δισ. ευρώ. Συνεπώς, εκκρεμούν μειώσεις περί των 4,5 δισ. ευρώ!

Η εγκύκλιος Χουλιαράκη

Η εγκύκλιος Χουλιαράκη, η οποία αφορά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, επιβεβαιώνει πλήρως τις παραπάνω εκτιμήσεις και αποκαλύψεις, καθώς απευθύνεται στα ασφαλιστικά Ταμεία και τα καλεί να μειώσουν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες γιατί η συμμετοχή του κράτους εφεξής μειώνεται κατά 3,23 δισ. ευρώ!

Το ποσό αυτό όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο των αναμενόμενων ποσών λόγο επανυπολογισμού και κατάργησης των «προσωπικών διαφορών», που σημαίνει ότι ο λεγόμενος επανυπολογισμός (έχει ολοκληρωθεί και δεν ανακοινώνεται) θα είναι «μαϊμού», δηλαδή, παράνομος, εμφανίζοντας δεκαπλάσιες «προσωπικές διαφορές» και φυσικά παράνομες περικοπές, πλησιάζοντας έτσι τον επιθυμητό στόχο των 3,23 δισ. ευρω!

*Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ