Η επιδότηση της εργασιακής ζούγκλας από το υπουργείο Εργασίας

Τα μεγάλα προγράμματα, οι μεγάλες δράσεις, οι μεγάλες καινοτομίες ανακοινώνονται δια στόματος πρωθυπουργού. Πρόγραμμα 100 χιλιάδων νέων  θέσεων εργασίας ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ δια στόματος πρωθυπουργού.

Γράφει ο Γιώργος Μακράκης*

Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Για τους “παροικούντες στην Ιερουσαλήμ” τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα που χρόνια τώρα εκπονεί ο ΟΑΕΔ, προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ). Αυτό είναι θεσμικό, αλλά και ουσιαστικό, υπό την έννοια ότι ο ΟΑΕΔ, έχει την τεχνογνωσία, τους πόρους, έως τώρα τουλάχιστον, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου. Ας πούμε όμως ότι την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος κρατικός φορέας δίνει τι, αλλά την ενδιαφέρει η ουσία, ποιος θα ωφεληθεί και τι θα ωφεληθεί. 

Το ανακοινωθέν πρόγραμμα λοιπόν, ούτε διατηρεί ούτε δημιουργεί ΝΘΕ, στην καλλίτερη περίπτωση ανακυκλώνει τους εργαζόμενους, προκειμένου να εισπράξουν μεγάλα ποσά, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού από τον ένα κωδικό στον άλλο, από τη μια επιχείρησή τους στην άλλη.

Οι συμβάσεις  των εργαζομένων θα έχουν ισχύ 6 μήνες. Καμία δέσμευση και καμία προοπτική εργασίας μετά το πέρας των 6 μηνών! Μόνο, λέει, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη (εργαζόμενος και εργοδότης) μπορεί να συνεχιστεί η σύμβαση! Απίστευτο κι όμως αληθινό! 

Έρχεται, δηλαδή, το Υπουργείο να κάνει νόμο την ας πούμε ελεύθερη βούληση των δύο μερών, λες και υπήρχε περίπτωση  να θέλουν και οι δύο και να τους απαγορεύεται από το Κράτος…

Οι ΝΘΕ, οι εξάμηνες αυτές συμβάσεις, θα επιδοτούνται με 200 ευρώ παραπάνω αν ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, είτε πρόκειται για πλήρη είτε για μερική απασχόληση. Δηλαδή, πλήρης επιδότηση για τις εισφορές και 200 ευρώ στον εργοδότη για να δημιουργήσει μια θέση ημιαπασχόλησης. Μπορεί και να μείνουν χρήματα στον εργοδότη… αλλά ο εργαζόμενος δεν θα είναι εργαζόμενος θα είναι μερικώς άνεργος.

Το πρόγραμμα, συνεπώς, πριμοδοτεί την ημιαπασχόληση και την κάθε είδους ευέλικτη εργασία έναντι της πλήρους απασχόλησης, αφού η πρόσληψη μακροχρόνιου ανέργου σε θέση μερικής απασχόλησης μηδενίζει το κόστος.

Το σημαντικό όμως είναι ότι στο πρόγραμμα προσλαμβάνεται όποιος θέλει,  αρκεί, λέει, να μην έχει ενεργή σύμβαση με την  επιχείρηση που προσλαμβάνεται ή με άλλη επιχείρηση για ένα μήνα πριν από την πρόσληψή. Το εστίν μεθερμηνευόμενο: “παραιτήσου από τη μια εταιρία, έλα στην  άλλη να προσληφθείς με επιδότηση ή παραιτήσου από την επιχείρηση που εργαζόσουν και σε ένα μήνα σε προσλαμβάνει ξανά η ίδια επιχείρηση. Τρίβουν τα χέρια τους συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απλά θα αλλάζουν τις  συμβάσεις των εργαζομένων και θα λαμβάνουν επιδοτήσεις. Τρίβουν τα χέρια τους οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι θα ανακυκλώνουν, χωρίς εισαγωγικά, στις επιχειρήσεις τους το προσωπικό τους.

Εκτός αυτών, ένα πρόγραμμα κρατικής επιχορήγησης θα έπρεπε να προβλέπει κάποιον μηχανισμό ελέγχου. Τέτοιος μηχανισμός στο ως άνω πρόγραμμα δεν προβλέπεται. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν αύξηση της αυθαιρεσίας και της εργασιακής ζούγκλας, σημαίνει διάλυση των εργασιακών σχέσεων, σημαίνει σχεδιασμός αποδόμησης της κοινωνικής προστασίας.  

Σημαίνουν ότι επιδοτείται η εργοδοτική αυθαιρεσία, επιδοτείται η εικονική πρόσληψη, επιδοτείται η έλλειψη σοβαρής πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας και της αντιμετώπισης της ανεργίας. Εν κατακλείδι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα βαρύ πρόγραμμα, όχι όμως πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας, αποτελεί ένα πρόγραμμα αρνητικών αλλαγών στο χώρο των εργασιακών σχέσεων με την ευλογία και την επιδότηση του κράτους. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα προπομπό της επικείμενης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες από τον ΟΑΕΔ και της θεσμικής κατάργησης της όποιας κοινωνικής προστασίας.

*Ο Γιώργος Μακράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ