Ιδιώτες στην έκδοση συντάξεων: Η αρχή του τέλους της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης

Σε συνέντευξή του, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκης, προαναγγέλλει ρύθμιση, που θα προβλέπει, τη συμμετοχή πιστοποιημένων επαγγελματιών, δικηγόρων ή λογιστών, στη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης, είτε προσωρινής είτε οριστικής.

Γράφει ο Διονύσης Τεμπονέρας

Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος-εργατολόγος

Διευκρινίζει δε ότι, πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές θα μπορούν να διαπιστώνουν α) το χρόνο ασφάλισης και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση, β) την ύπαρξη ή μη, οφειλόμενων εισφορών του ασφαλισμένου και γ) να εκδίδουν απόφαση προσωρινής κύριας σύνταξης ή και οριστικής σύνταξης, κύριας και επικουρικής.

Πρόκειται για την αρχή του τέλους της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

1. Οι τρεις λειτουργίες, που περιγράφονται ανωτέρω, συνιστούν, το 80% του παραγόμενου έργου του e-ΕΦΚΑ. Αν οι διαδικασίες αυτές ανατεθούν σε ιδιώτες, ο e-ΕΦΚΑ θα είναι απλά, ένα «αδειανό πουκάμισο». Ένας εποπτικός φορέας διαχείρισης, που θα ασχολείται με τον συντονισμό των ιδιωτών (και τις αμοιβές τους) και όχι με την κρίσιμη, δημόσια λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

2. Η ρύθμιση είναι εξόχως αντισυνταγματική, αφού σύμφωνα με το αρ. 22 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Η ανάθεση του συνόλου σχεδόν του κοινωνικοασφαλιστικού έργου σε ιδιώτες, θίγει τον στενό πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος, για το οποίο ο συντακτικός νομοθέτης, προέκρινε την κρατική μέριμνα, κατά τρόπο αποκλειστικό. Το επιχείρημα ότι, ήδη ιδιωτικές εταιρίες έχουν «συμβασιοποιημένα» έργα με τον e-ΕΦΚΑ, είναι έωλο, αφού, είναι άλλο πράγμα ο φορέας να αγοράζει υπηρεσίες (λογισμικό, υλικοτεχνικές υποδομές κ.λπ.) και διαφορετικό, να ανατίθεται π.χ. σε μια δικηγορική εταιρία, το σύνολο της κοινωνικοασφαλιστικής λειτουργίας.

3. Η ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του e-ΕΦΚΑ, είναι η απαρχή της ιδιωτικοποίησης της ίδιας της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ η κυβέρνηση μιλούσε για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής, μόνο, ασφάλισης, ξεκινά μια διαδικασία «ξεπουλήματος» τόσος της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης και των εφάπαξ παροχών, δημιουργώντας κενό χώρο σε μεγάλα σχήματα που παραμονεύουν. Όσο πιο αδύναμη είναι η κοινωνική ασφάλιση, τόσο πιο πολύς χώρος μένει για την ιδιωτική. Η απαξίωση των δημοσίων δομών με την μορφή του outsourcing, είναι γνωστό ότι αποτελεί το πρώτο στάδιο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση (βλ. Ολυμπιακή).

Η κυβέρνηση πανικοβλημένη από την ανικανότητά της να λύσει προβλήματα, προτάσσει την ιδιωτικοποίηση των πάντων, χωρίς να διδάσκεται το παραμικρό από την πανδημία

4. Το επιχείρημα ότι ο υποψήφιος συνταξιούχος, δεν ενδιαφέρεται, αν είναι ιδιώτης ή το δημόσιο, εκείνος που θα εκδώσει τις συντάξεις, φανερώνει την πιο στρεβλή νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το ίδιο το κράτος. Κατά την ίδια λογική, δεν υφίσταται και η ίδια η δημόσια εγγυητική λειτουργία στο σύνολο των σχέσεων μεταξύ κράτους και πολιτών. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει δημόσιο σώμα δικαστών, αφού και οι δικηγόροι θα μπορούσαν να εκδίδουν αποφάσεις στα δικαστήρια. Ο διάδικος δεν ενδιαφέρεται ποιος βγάζει απόφαση, είτε είναι ιδιώτης, είτε δημόσιος λειτουργός. Επίσης, για ποιο λόγο να υπάρχει φορολογική διοίκηση, αφού κάλλιστα οι λογιστές θα μπορούσαν να ασκούν φορολογικούς ελέγχους και να διεκπεραιώνουν υποθέσεις στην εφορία κ.λπ.

5. Το επιχείρημα ότι ο e-ΕΦΚΑ, κάνει ήδη χρήση υπηρεσιών δικηγόρων, συμβασιούχων υπάλληλων κλπ. είναι, επίσης, προσχηματικό. Οι συμβασιούχοι που εργάζονταν, στον φορέα εδώ και πολλά χρόνια, δεν είχαν δικαίωμα δικής τους υπογραφής, αναλάμβαναν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συνήθως παραμετρικού χαρακτήρα. Η ανάθεση όλων των ανωτέρων αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, θα δημιουργήσει τρομακτικά ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεων που θα εκδοθούν, ενώ είναι βέβαιο ότι η οποιαδήποτε πιστοποίηση των ιδιωτών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολύχρονη εμπειρία και τις γνώσεις του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ. Αλήθεια, ποια θα είναι η πειθαρχική ευθύνη των δικηγόρων ή των λογιστών, σε περίπτωση λαθών αλλά και άλλων πολύ επικίνδυνων «παρατυπιών» που ενδέχεται να προκύψουν όταν ο πολίτης συναλλάσσεται πλέον όχι με την Διοίκηση αλλά με άλλον ιδιώτη;

6. Ο κ. Χατζηδάκης είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παλιών εκκρεμών συντάξεων. Παρόλα αυτά στην συνέντευξή του λέει ότι, οι ιδιώτες θα απασχολούνται και στις νέες συντάξεις, δίνοντας μόνιμο χαρακτήρα(!) στην ισχύ των μέτρων. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να επισπεύσει την απονομή των συντάξεων. Ενδιαφέρεται να «ξεπαστρέψει» τον e-ΕΦΚΑ για να παραχωρήσει το σύνολο της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες.

Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να επισπεύσει την απονομή των συντάξεων. Ενδιαφέρεται να «ξεπαστρέψει» τον e-ΕΦΚΑ για να παραχωρήσει το σύνολο της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες

7. Ο κ. Χατζηδάκης μιλάει για πιστοποίηση των ιδιωτών. Αλήθεια, ποιος θα είναι ο φορέας που κάνει την πιστοποίηση αυτή; Μήπως τα γνωστά κέντρα τηλεκατάρτισης; Οι εκατομμύρια ρυθμίσεις που διέπουν την νομοθεσία των ασφαλιστικών ταμείων, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι κωδικοποιημένη, δεν υπάρχουν πουθενά συγκεντρωμένες, ενώ οι χιλιάδες αλλαγές σε ετήσια και μηνιαία βάση, καθιστούν οποιαδήποτε πιστοποίηση κενή περιεχομένου. Εκτός και αν οι «πιστοποιητές» γνωρίζουν ήδη σε ποιους «ημέτερους» θα δώσουν τις σχετικές εγκρίσεις…

9. Με ποια μέσα θα λειτουργήσουν οι ιδιώτες; Θα έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, που απεικονίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι δυνατόν να δώσει άδεια για μια τέτοια λειτουργία, όταν ως γνωστόν τα ταμεία, «βλέπουν» όσα έχει στη διάθεσή της η εφορία και ακόμα περισσότερα (αναπηρίες, χρέη, οφειλές σε τρίτους κ.λπ.);

10. Η ανάθεση της διεκπεραίωσης των συντάξεων, και όχι μόνο, σε ιδιώτες θα καλύψει κάτω από το χαλί το τεράστιο πρόβλημα των ταμείων, σε προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα. Ο κ. Χατζηδάκης πανηγυρίζει για 100 συνταξιούχους που προσέλαβε και άλλους τόσους συμβασιούχους (και ορισμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ), ενώ γνωρίζει ότι τα ταμεία από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν χάσει το 40% του προσωπικού τους. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι υπολογιστές που διαθέτουν τα ταμεία δεν υποστηρίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς είναι κατασκευής 1998! Φυσικά η εμπλοκή ιδιωτών, θα διακόψει κάθε συζήτηση για ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές, αφού οι ιδιώτες θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις πλέον από τα γραφεία τους, ενώ οι «παρίες» υπάλληλοι θα βράζουν στο ζουμί τους.

Η κυβέρνηση πανικοβλημένη από την ανικανότητά της να λύσει προβλήματα, προτάσσει την ιδιωτικοποίηση των πάντων, χωρίς να διδάσκεται το παραμικρό από την πανδημία. Δεν είναι τελικά μόνο μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη, ανεύθυνη και επιρρεπής στο να καταστρέψει ότι, έχει απομείνει από το ίδιο το κράτος!

*Το παραπάνω άρθρο ο Δ. Τεμπονέρας το δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook