Κρυφές μειώσεις 900 εκατ. ευρώ στις επικουρικές συντάξεις παραδέχεται το υπ. Εργασίας!

Επιβεβαιώνει το υπουργείο Εργασίας ότι ο αφανισμός 200.000 επικουρικών συντάξεων (του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) έγινε για να… αποφευχθεί η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία θα μείωνε οριζόντια έως 57% όλες τις επικουρικές συντάξεις!

Του Κώστα Νικολάου*

Η παραδοχή γίνεται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου, το οποίο απαντά σε δήθεν αναξιόπιστο δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα (12/6/2018) το οποίο αριθμεί μειώσεις των συντάξεων μετά το 2015.

Διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου του υπουργείου Εργασίας, λοιπόν, για «…τη μια και μόνη αναπροσαρμογή που έγινε στο 20% των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (με άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ μεικτά) για να αποφευχθεί η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος του ν. 4052/12, η οποία θα μείωνε οριζόντια έως 57% όλες τις επικουρικές συντάξεις…».

Με μια φράση (57%) τα είπαν όλα!

Εν ολίγοις, το υπουργείο Εργασίας ομολογεί: Α) Ότι ο επανυπολογισμός (βάσει του άρθρο 96 του Ν.4387/2016) έχει κόστος, επιστροφές δηλαδή, της τάξης του 57% της συνολικής δαπάνης! Β) Δεν έγινε επανυπολογισμός, αλλά παράνομες μειώσεις και παρακρατήσεις ύψους όσο το 57% της δαπάνης! Γ) Ο λόγος των παρανομιών στις καταβαλλόμενες ήταν για να αποφευχθούν νόμιμες μειώσεις 57% σε όλες τις επικουρικές! Δ) Όλο το βάρος των παράνομων μειώσεων έπεσε σε 200.000 συντάξεις του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, καθώς υπολείπονται των νέων κατά 75%! Ε) Τόσο κοστίζουν (57%) οι κρυφές παράνομες μειώσεις προκειμένου να σωθεί το προφίλ της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των υπουργών Εργασίας!

Επανυπολογισμός – άρθρο 96 του Ν.4387/2016

Δυο είναι τα «αγκάθια» κατά τον επανυπολογισμό: Ένα, η μνημονιακή υποχρέωση για μειώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ! και δεύτερο, η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, που προβλέπει επιστροφές ύψους 370 εκατ. ευρώ!

Δηλαδή, οι 400.000 συντάξεις (οι οποίες επανυπολογίζονται καθώς υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ κύριας και επικουρικής) λόγω του συνυπολογισμού των εισφορών του 13ου – 14ου μισθού και λόγο του νέου συντελεστή (0,45%), καθώς είναι ευνοϊκότερος των μνημονιακών παρακρατήσεων, δικαιούνται επιστροφές (240 + 90) 370 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες 800.000 συντάξεις δεν επανυπολογίζονται (καθώς υπολείπονται των 1.300 ευρώ) και διατηρούν τα ποσά που είχαν. Ωστόσο, καθώς δεν είχαν ή είχαν ελάχιστες μνημονικές παρακρατήσεις, οι μειώσεις λόγω νέου συντελεστή (0,45%) ισοδυναμούν με τις επιστροφές λόγω 13ου – 14ου μισθού.

Κρυφές – παράνομες μειώσεις (900 εκατ. ευρώ)

Για τις 400.000 συντάξεις, αντί για επιστροφές ύψους 370 εκατ. ευρώ, προέκυψαν μειώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ αλλά μόνο σε 200.000 συντάξεις και μόνο στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ! Σύνολο (300+370) 670 εκατ. ευρώ!

Για τις 800.000 συντάξεις, αντί για διατήρηση των ποσών που είχαν, τις επανυπολόγισαν (παρανόμως) και τις εμφανίζουν με δήθεν προσωπικές διαφορές για να τις μειώσουν το 2019 (επίσης παρανόμως) κατά 18%! Σύνολο 230 εκατ. ευρώ!

Κατάλυση της δημοκρατίας

Καταλύεται η δημοκρατία καθόσον όλες οι καταβαλλόμενες συντάξεις έως 13/5/2016 είναι στον «αέρα». Τα νέα ποσά του δήθεν επανυπολογισμού είναι αυθαίρετα και δεν αντιστοιχούν σε ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές! Δεν συμβαδίζουν ούτε με τις νέες, αλλά και από ταμείο σε ταμείο ποικίλουν!

Δεν υπάρχουν και δεν χορηγούνται στοιχεία σύγκρισης, ώστε να ελεγχτεί πώς και από πού προέκυψαν τα νέα ποσά! Ούτε οι αρμόδιοι των ασφαλιστικών Ταμείων είναι σε θέση να απαντήσουν, αφού οι παλαιές συντάξεις δεν καθορίζονται από το νόμο, αλλά από… προσωπικές επιλογές του υπουργείου Εργασίας!

Δόλιες και προκλητικές διαφορές

Αποτέλεσμα των αυθαιρεσιών και των παρανομιών αυτών είναι οι παλαιές συντάξεις των πρώην ταμείων (Δημοσίου–ΔΕΚΟ) σε σχέση με τις αντίστοιχες νέες να υπολείπονται έως 20%, ενώ του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ–ΤΕΑΜ) υπολείπονται κατά 75%!

Τη διάσταση αυτή θα την αναδείξουμε με τρεις συντάξεις, οι οποίες ενώ έχουν τις ίδιες (6%) ασφαλιστικές εισφορές, ίδιο μισθό και έτη ασφάλισης (μισθωτός με 35 έτη ασφάλισης και 2.400 ευρώ μισθό) τα ποσά διαφέρουν, καθώς άλλα ποσά λαμβάνουν οι νέες, διαιρετικά οι παλαιές του Δημόσιου – ΔΕΚΟ και εντελώς διαφορετικά οι παλαιές του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ–ΤΕΑΜ)!

Πρώτη σύνταξη νέου συνταξιούχου: (Λαμβάνει μεικτά 441 ευρώ και προκύπτει από τα εξής). Βήμα πρώτον, εφόσον έχει εισφορές για 14 μισθούς άρα (14Χ2.400 = 33.600/12) συντάξιμες αποδοχές 2.800 ευρώ, αυτός είναι ο μισθός που του υπολογίζεται η σύνταξη. Βήμα δεύτερον, εφόσον έχει 35 έτη ασφάλισης άρα (35Χ0,45) ποσοστό αναπλήρωσης 15,75%. Βήμα τρίτον, συνεπώς (2.800Χ15,75%) ποσό σύνταξης 441 ευρώ.

Δεύτερη σύνταξη παλιού συνταξιούχου (Δημοσίου–ΔΕΚΟ): Σύνταξη που του εμφανίζουν (μετά τον επανυπολογισμό) ως «νέο ποσό» και που του χορηγούν είναι τα 335 ευρώ!

Τρίτη σύνταξη παλιού συνταξιούχου (ΙΚΑ–ΤΕΑΜ): Σύνταξη που του εμφανίζουν (μετά τον επανυπολογισμό) ως «νέο ποσό» και που του χορηγούν (όπως και στη δική μου περίπτωση) είναι τα 172,3 ευρώ!

Σημειωτέον και οι τρεις οι συνταξιούχοι (μετά τον επανυπολογισμό) θα έπρεπε να λαμβάνουν τα ίδια ποσά, δηλαδή, μεικτά 441ευρώ!!

*Ο Κώστας Νικολάου είναι συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ