Με συκοφαντίες απαντά το υπ. Εργασίας στην «κλοπή» των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων των συνταξιούχων που είδαν… τις μισές μόνο επιστροφές από ό,τι περίμεναν και τις αποκαλύψεις στον Τύπο για τα λάθη και τις κλοπές, μεταξύ αυτών και 2 προσωπικά άρθρα ότι πρόκειται για λαθροχειρία, το υπουργείο εργασίας εξέδωσε δελτίο Τύπου.

Του Κώστα Νικολάου*

Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται λόγος για… επινοήσεις συντακτών και δημοσιευμάτων και… για μη ορθούς υπολογισμούς, ωστόσο, διαβεβαιώνει… ότι δεν θα χαθεί κανένα δικαίωμα και… θα εφαρμοστεί πλήρως ο Νόμος και η εγκύκλιος της 23/11/2017.

Με την επίκληση του νόμου και της εγκυκλίου, επί της ουσίας ο κ. Τ. Πετρόπουλος παραδέχεται τις αλχημείες και τα τρικ, καθώς ο νόμος και η εγκύκλιος που επικαλείται, είναι αυτός βάσει του οποίου έγιναν οι κλοπές και η λαθροχειρία.

Λαθροχειρία της εγκυκλίου

Ο νόμος που επικαλείται είναι ο 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος» και η εγκύκλιος (Φ.80000/ οικ.55441/2985/23-11-2017) και αναφέρουν τα εξής:

«…ποσά που παρακρατήθηκαν, για μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού χωρίς την αφαίρεση των ποσόν που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 – 4051/2012 και 4093/2012 και της κ.υ.α. 476/2012 (Β’499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους».

Αποκαλύψεις: Οι σκοπιμότητες της συγκεκριμένης εγκυκλίου είναι οφθαλμοφανείς. Πρώτον, ο χρόνος καταβολής αρχίζει από την 1/1/2012 και όχι από την 1/8/2010 που έγιναν οι περικοπές! Και δεύτερον, εξαιρούνται επίσης και δεν συμπεριλαμβάνονται οι περικοπές δυο νόμων, του 3863/2010 και 3986/2011!!!

Εξαιρείται η Εισφορά Αλληλεγγύης

Η εγκύκλιος, λοιπόν, με την οποία «προστατεύουν» τους δικαιούχους και ορκίζονται ότι θα εφαρμόσουν, ήδη εξαιρεί την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) του νόμου, δηλαδή, 3863/2010 και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του νόμου 3986/2011.

Ο τρόπος αυτός, δηλαδή η εξαίρεση μέρους των παρακρατήσεων από τους συνυπολογισμούς, έχει ως αποτέλεσμα και τις κλοπές των επιστροφών οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% των ποσών.

Μας κλέβουν με το… νόμο

Δεν χρειαζόταν ειδικός νόμος για τις επιστροφές. Αυτός έγινε για να κλέψει τα μισά και όχι για να τα επιστρέψει. Πρώτον, δεν χρειάζεται καν νόμος καθώς οι επιστροφές αποτελούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και μόνο απόφαση αρκεί. Δεύτερον, ήδη υπάρχει νόμος, είναι ο 4387/2016 (άρθρο 44), και ισχύει από 1/7/2016.

Δεν σέβονται ούτε το δικό τους Νόμο. Υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο αυτό οι παρακρατήσεις για ΕΟΠΥΥ γίνονται στα καθαρά ποσά, αφού αφαιρεθούν δηλαδή όλες οι παρακρατήσεις και της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Αλλά και κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου πρόεκυψαν και επιστροφές (για 3 μήνες) οι οποίες τότε, τα αντίστοιχα ποσά (ακριβώς) καταβληθήκαν τον Νοέμβριο 2016.

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, θα μπορούσαν -εφόσον ήθελαν φυσικά- να επιστρέψουν όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, από την 1/8/2010 και μετά.

«Νομιμοποιούν» την παρανομία

Στην επινόηση του τεχνάσματος να εντάξουν τις επιστροφές στο νόμο, ως «κοινωνικό μέρισμα» και όχι ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, κρύβεται και η απάτη.

Με τον τρόπο αυτό «νομιμοποιούν» την παρανομία των κλοπών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να επιστέψουν ολόκληρα τα ποσά και όχι στο 60% όπως τώρα!

Ποσά βέβαια όχι λίγα, αφού κατά τους υπολογισμούς (στοιχεία από την ΗΔΙΚΑ) αυτά ανέρχονται στα 180 εκατ. ευρώ!

Συμπερασματικά

Οι επικλήσεις του υπουργείου Εργασίας συνεπώς περί απαράκλητης εφαρμογής του νόμου είναι φανερό ότι είναι γεμάτες από θράσος και απρέπεια.

Επικαλούνται το νόμο, έναν δικό τους νόμο, δηλαδή αυτόν που παρακρατεί και κλέβει. Τηρούν το νόμο αυτόν, που μειώνει κατά 40% τις επιστροφές.

Ναι οι επιστροφές γίνονται «νόμιμα», όχι όμως χωρίς κλοπές. Άλλο το νόμιμο, άλλο το δίκαιο και ηθικό.

Συνεπώς, δεν είμαστε εμείς που επινοήσαμε ψεύτικα ποσά. Είναι το υπουργείο Εργασίας αυτό που ασχημονεί και παρακρατεί το 40% των επιστροφών.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ