ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Προσφυγή στο ΣτΠ για τον παράνομο επανυπολογισμό όλων των επικουρικών συντάξεων

Το asfalistiko.gr αποκαλύπτει την προσφυγή δύο συνταξιούχων στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) για τον παράνομο επανυπολογισμό όλων των επικουρικών συντάξεων.

Του Κώστα Νικολάου*

Η σύνταξή του πρώτου προσφεύγοντα συνταξιούχου επανυπολογίστηκε κατά 253 ευρώ χαμηλότερα, (αφορά και άλλες 400.000 συντάξεις οι οποίες κατά τον επανυπολογισμό είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1.300 ευρώ), ενώ η σύνταξη του δεύτερου δεν έπρεπε να επανυπολογιστεί (αφορά και τις υπόλοιπες 800.000 συντάξεις με άθροισμα κάτω από τα 1.300 ευρώ) και θα του περικοπούν 45 ευρώ από την 1.1.2019.

Σημειωτέων, για τις επιπλέον λαθεμένες παρακράτησης του Ν.3986/2011 (ΑΚΑΓΕ) και του Ν. 4093/2012, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη τοποθετηθεί και καλεί την κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά αυτά. Οι (επιπλέον) παρακρατήσεις αυτές αφορούν περί τις 200.000 συντάξεις.

Στην αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα εξής:

Προς: Τον Συνήγορο του Πολίτη

Θέμα: ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ (1.249.471) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  • 660 εκατομμύρια (ετησίως) από επικουρικές συντάξεις παρακρατούνται παράνομα από 400.000 συνταξιούχους
  • 220 εκατομμύρια (επιπλέον) θα παρακρατηθούν από την 1.1.2019, επίσης, παράνομα από τους υπόλοιπους 800.000 συνταξιούχους

Ενάμιση χρόνο μετά τον «επανυπολογισμό» και οι παρανομίες του υπουργείου Εργασίας συνεχίζονται. Όλες οι επικουρικές συντάξεις (1.249.471) βρίσκονται στον αέρα, αφού το άρθρο 96 του ν. 4387/2016, παρακάμφθηκε και παραβιάστηκε στο σύνολό του και αντί για επανυπολογισμό είχαμε οριζόντιες παράνομες περικοπές κατά 70% περισσότερο.

Δηλαδή, όλες οι επικουρικές συντάξεις «επανυπολογίστηκαν» κατά 17% έως 70% χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 96 του νόμου 4387/2016

Με βάση το άρθρο 96 του 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται (Α) σύμφωνα με τις νέες, (Β) μόνο όσες συντάξεις υπερβαίνουν (άθροισμα κύριας και επικουρικής) τα 1.300 ευρώ, (Γ) με νέο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος, (Δ) με νέο συντάξιμο μισθό στον οποίο (βάσει της εγκύκλιου) ενσωματώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 13ου- 14ου μισθού, (Ε) οι συντάξεις κάτω των ποσών αυτών μένουν ως έχουν, δεν επανυπολογίζονται.

Εγκύκλιος, προσδιορισμού του συντάξιμου μισθού (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831 – 2011-2017) βάση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016

Αναπροσαρμογές συντάξιμων μισθών

Το υπουργείο εργασίας όφειλε: (Α) την αναπροσαρμογή του συντάξιμου μισθού για κάθε σύνταξη χωριστά, (Β) ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης και τον αντίστοιχο σωρευτικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, (Γ) συμπεριλαμβάνοντας τις εισφορές για δυο επιπλέον μήνες (δώρων, επ. αδείας) το οποίο τελικά αγνόησε.

Θύματα των παρανομιών αυτών είναι περίπου 400.000 συνταξιούχοι καθώς αυθαίρετα και καταχρηστικά μας παρακρατούν (μηνιαίως) μεγάλα χρηματικά ποσά έως και 300 ευρώ. Και περί τους 800.000 συνταξιούχους καθώς από την 1.1.2019, επίσης αυθαίρετα και καταχρηστικά θα μας παρακρατήσουν ποσά που ανέρχονται στο 18% της επικουρικής σύνταξης.

Συγκεκριμένα,

Στη δική μου περίπτωση, το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 612,33 ευρώ (επί 14 μήνες), ετησίως 8.573 ευρώ, αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 34 έτη ασφάλισης και 2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό.

Συνέπεια του Νόμου, λοιπόν, και καθώς η σύνταξη μου υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ τίθεται σε επανυπολογισμό και προβλέπονται τα εξής: (Α) Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο και με έτος συνταξιοδότησης το 2008, ο συντάξιμος μισθός αναπροσαρμόζεται επί 24,59%, είτε (2.374 Χ24,59%) 2.958 ευρώ, (Β) ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% Χ 34) 15,3%, (Γ) νέα σύνταξη (2.958 Χ 15,3%) 452,6 ευρώ. Στο ποσό αυτό προβλέπεται παρακράτηση (εισφοράς αλληλεγγύης) 6% και έτσι το νέο ποσό σύνταξης ανέρχεται στα (452,6 Χ6%) 425,4 ευρώ μεικτά.

Παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά

Μετά των επανυπολογισμό (Σεπτέμβριος 2016) αντί των παραπάνω νομίμων (425,4 ευρώ μεικτά) ποσών, αυθαίρετα και καταχρηστικά μου χορηγούν το ποσό των 172,30 ευρώ μεικτά, (διαφορά 253 ευρώ), χωρίς, ωστόσο, να μου εξηγούν πώς και από πού προκύπτει το ποσό αυτό; Βάσει ποιου συντάξιμου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη;

Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.

Εκκαθαριστικό της σύνταξής μου:

Αποδεικτικά στοιχεία

Το γεγονός των παράνομων περικοπών προκύπτει και από φυλλάδιο του ίδιου του υπουργείου εργασίας, που ενώ προσπαθεί να διαφημίσει τον Ν. 4387/2016, ταυτόχρονα μέσα από αυτό αποκαλύπτει και την απάτη, αφού τα ποσά αυτά (φυλλάδιο) καμία σχέση με τα αντίστοιχα των συντάξεων που επανυπολογίστηκαν και της δικής μου, στα 172,30 ευρώ!


Παράνομος επανυπολογισμός σε συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ

Η αναφορά για τη σύνταξη του δεύτερου συνταξιούχου έχει ως εξής: Το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 368,47 ευρώ (επί 14 μήνες), ετησίως 5.158 ευρώ, αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 23 έτη ασφάλισης και 1.527 ευρώ συντάξιμο μισθό.

Συνέπεια του άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και καθώς το άθροισμα (κύριας και επικουρικής) υπολείπεται από τα 1.300 ευρώ, η σύνταξη δεν έπρεπε να επανυπολογιστεί και να μείνει ως έχει. Παρ’ όλα αυτά, «επανυπολογίστηκε» και μάλιστα με λάθος τρόπο, μειώνοντάς την σε πολύ χαμηλά ποσά στα 123,44 ευρώ, τα οποία βέβαια δεν προκύπτουν.

Αποτέλεσμα, με τον παράνομο τρόπο αυτό εμφανίζεται μεγάλο ποσό δήθεν ως «προσωπική διαφορά» το οποίο από την 1.1.2019 περικόπτεται (250 Χ 18%) κατά 45 ευρώ.

Εκκαθαριστικό της 2ης σύνταξης:

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο εκκαθαριστικό, παρακρατείται (παρανόμως) το ποσό των 14,74 ευρώ ως Ειδική Εισφορά, για το οποίο σύμφωνα με τον Ν.3986/2011 οι παρακρατήσεις αφορούν συντάξεις άνω των 300 ευρώ και όχι κάτω από το ποσό αυτό.

Αποκατάσταση οικονομικής και ηθικής βλάβης σε 1.249.471 συνταξιούχους

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί και παρανομίες του υπουργείου Εργασίας, επιβεβαιώνονται και από κρατικούς λειτουργούς, αλλά και από δημόσια έγγραφα.

Ωστόσο, οι διαφορές που προκύπτουν από τις παράνομες περικοπές (παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Νόμος και ενιαίος συντελεστής, 0,45% ανά έτος τις απαλείφει) από ταμείο σε ταμείο ποικίλουν, σε βαθμό που γίνονται και προκλητικές, αφού σε ορισμένα Ταμεία (ΕΤΕΑΜ – τ. ΙΚΑ –ΤΕΑΜ) είναι διπλάσιες – κατά 50% περισσότερο. Για το οποίο βεβαία, οι αρμόδιοι υπουργοί ελέγχονται και για αυτό.

Για όλους του παραπάνω λόγους κι επειδή στην πρώτη περίπτωση ο επανυπολογισμός των συντάξεων έγινε λαθεμένα με αποτέλεσμα να μου παρακρατείτε (παρανόμως) το ποσό των 253 ευρώ μηνιαίως. Στη δεύτερη περίπτωση (από το Νόμο) ενώ δεν προβλέπεται επανυπολογισμός, έγινε και λανθασμένα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται «προσωπικές διαφορές» στις οποίες από την 1.1.2019 περικόπτεται το ποσό των 45 ευρώ μηνιαίως.

Κι επειδή κατά τον επανυπολογισμό δεν μας εκδόθηκε η προβλεπόμενη απόφαση διευθυντή και μας στερήθηκε το δικαίωμα (τρίμηνης προθεσμίας) ένστασης, απευθυνόμαστε στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και ζητάμε την μεσολάβηση και παρέμβαση του προκειμένου:

Α) Να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και να μας επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό (253 ευρώ μηνιαίως) αναδρομικά από την 1.7.2016. Αναλόγως και στους υπόλοιπους 400.000 συνταξιούχους που το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 660 εκατ. ετησίως.

Β) Να καταργηθούν και να αφανιστούν οι παράνομες προσωπικές διαφορές από τα εκκαθαριστικά σημειώματα και να αποφευχθεί η περικοπή κατά 45 ευρώ αλλά και τυχόν κίνδυνος περικοπής για το μέλλον. Αναλόγως και στους υπόλοιπους 800.000 συνταξιούχους που το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 220 εκατ. ετησίως.

Γ) Και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής κατά συνέπεια και αναδρομικών επιστροφών και να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των (1.249.471) συνταξιούχων και o εξαναγκασμός τους στο να καταφεύγουν στα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να τους αποδοθούν αυτά που δικαιούνται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι συνταξιούχος ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Διαβάστε και: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στα 660 (+220) εκατ. ευρώ ετησίως τα «λάθη» στις επικουρικές συντάξεις!