Όλη η αλήθεια για τις επικουρικές συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται αυξήσεις έως 121% – Πίνακες ανά Ταμείο

Ως γνωστόν, με τις αποφάσεις της 4ης Οκτωβρίου 2019 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)ακύρωσε την υπουργική απόφαση «ντροπή», βάσει της οποίας αντί για επανυπολογισμό (ορισμένων) επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) το καλοκαίρι του 2016, πραγματοποιήθηκαν –παράνομα- ονομαστικές μειώσεις. Μάλιστα, οι περικοπές αυτές σε χιλιάδες περιπτώσεις έφτασαν σε ποσοστό της τάξης του 55%!

Γράφει ο Κώστας Νικολάου*

Από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείο Εργασίας, ναι μεν δηλώνουν πως θα αποκαταστήσουν την παρανομία που συντελέστηκε στα μέσα του 2016 σε βάρος χιλιάδων συνταξιούχων, όμως, οι διορθώσεις που «τάζουν» περιορίζονται στο ένα σκέλος και κατά το ήμισυ των παρανομιών, ενώ τα αναδρομικά που λένε αφορούν από τις 4.10.2019 και όχι από την ημερομηνία τέλεσης του… «αδικήματος», δηλαδή, την 1.6.2016!

Ποια, όμως, είναι τα ακριβή (νόμιμα) ποσά;

Όλη η αλήθεια

Το 2016 (βάσει του άρθρου 96 του νόμου 4387/2016)σε σύνολο 1,2 εκατ. επικουρικών συντάξεων, οι 450.000 από αυτές, οι οποίες είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω απο 1.300 ευρώ, θα έπρεπε να επανυπολογιστούν και να εξισωθούν με τις «νέες». Στις συντάξεις αυτές, λόγω των μεγάλων περικοπών που είχαν υποστεί, προέκυπταν αυξήσεις της τάξης των 250 εκατ. ευρώ ετησίως. Αντ΄ αυτού, όμως, εντελώς αυθαίρετα και χωρίς κάποιο νόμο (στις μισές από αυτές) προέκυψαν επιπλέον μειώσεις της τάξης του 50%, ύψους 300 εκατ. ευρώ ετησίως!

Επομένως, τρία θέματα εκκρεμούν: Η καταβολή των παράνομων μειώσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ ετησίως, ο ορθός επανυπολογισμός και η καταβολή των αντίστοιχων ποσών, καθώς και οι διορθώσεις των παράνομων «προσωπικών διαφορών».

Πρώτον: Η επιστροφή των παράνομων μειώσεων

Στις 220.000 ανέρχονται οι συνταξιούχοι που είχαν μεγάλες μειώσεις (έως 55%!) και οι οποίοι δικαιούνται επιστροφές ακόμα και πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως. Οι περικοπές έγιναν επί των καταβαλλόμενων μεικτών ποσών, αφαιρώντας την Εισφορά Αλληλεγγύης και Ασθένειας και είχαν εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2016, ενώ τη μεγάλη «δεξαμενή» αποτέλεσαν οι συντάξεις του τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 παρουσιάζουμε αναλυτικά τις παράνομες μειώσεις, με τις επιστροφές που αναλογούν και αφορούν στις συντάξεις του τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Στην πρώτη στήλη είναι οι αρχικές συντάξεις από 300 έως 700 ευρώ, στη δεύτερη οι μειώσεις των μνημονιακών νόμων, στην τρίτη τα καταβαλλόμενα, μεικτά, έως το 2016, στην τέταρτη οι παράνομες μειώσεις το 2016, στην πέμπτη τα εναπομείναντα μεικτά ποσά μετά το 2016 και στην έκτη οι επιστροφές που αναλογούν.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 παρουσιάζουμε αναλυτικά τις μειώσεις ανά ταμείο σε ποσοστά, καθώς και τις επιστροφές που αναλογούν, επίσης σε ποσοστά.

Το ύψος των παράνομων περικοπών (από την 1.6.2016 έως το 2019) ανέρχεται συνολικά στο 1 δισ. ευρώ και μεσοσταθμικά σε κάθε έναν από τους δικαιούχους αναλογούν περί τα 4.500 ευρώ ετησίως ή 110 ευρώ μηνιαίως.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ο ορθός επανυπολογισμός των επικουρικών

Μετά τις επιστροφές των παράνομων μειώσεων πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον εν ισχύ νόμο Κατρούγκαλου, ορθά ο επανυπολογισμός στις 460.000 επικουρικές, με άθροισμα (κύριας και επικουρικής) άνω τα 1.300 ευρώ. Κατά τον επανυπολογισμό αυτόν (βάσει του άρθρου 96 του νόμου 4387/2016) με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με την ενσωμάτωση των εισφορών του 13ου και του 14ουμισθού (όπως ισχύει στις «νέες» επικουρικές), τα νέα επανυπολογιζόμενα ποσά υπερκαλύπτουν τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων και φέρουν αυξήσεις πάνω από 20%.

Συνολικά, λόγο του μη ορθού επανυπολογισμού κατά μέσο όρο οι δικαιούχοι των επικουρικών αυτών θα πρέπει να πάρουν αύξηση 45 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά. Οι οφειλές ανέχονται στα 250.000.000 ευρώ ετησίως και για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2016 και μετά φτάνουν τα 900.000.000 ευρώ.

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος με αρχικό ποσό επικουρικής 450 ευρώ (30 έτη & 2.000 συντάξιμο μισθό) υπέστη μειώσεις συνολικά 190 ευρώ. Έτσι το 2016 ελάμβανε 260 ευρώ μεικτά. Εφόσον η επικουρική του επανυπολογιστή σωστά δικαιούται: Συντελεστή (30Χ0,45) 13,5%, συντάξιμο μισθό (2.000 Χ 16,7%) 2.334 ευρώ, νέα σύνταξη (2.334Χ 13,5%) 315 ευρώ. Δηλαδή, (315 –260) αύξηση 55 ευρώ.

Παράδειγμα 2. Είχε αρχικό ποσό 600 ευρώ (35 έτη & 2.375 συντάξιμο μισθό), υπέστη μειώσεις 254 ευρώ καιελάμβανε 346 ευρώ μεικτά. Δικαιούται: Συντελεστή (35Χ0,45) 15,75%, συντάξιμο μισθό (2.375 Χ 16,7%) 2.772 ευρώ, νέα σύνταξη (2.772Χ15,75%) 437 ευρώ. Δηλαδή, (437 – 346) αύξηση 91 ευρώ.

ΤΡΙΤΟΝ: Οι διορθώσεις των παράνομων «προσωπικών» διαφορών»

Το 2016, μαζί με τις 450.000 επικουρικές, στον ίδιο «κουβά» μπήκαν και ακόμη 750.000, με χαμηλότερα ποσά(κάτω των 1.300 ευρώ στο άθροισμα κύριων-επικουρικών).Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παράνομες και παράλογες μειώσεις του 2016, να εμφανίζονται στα εκκαθαριστικά των συντάξεων αυτών ως «προσωπικές διαφορές».

Επομένως, θα πρέπει να διορθωθούν και αυτές οι επικουρικές και να εξαφανιστούν οι παράνομες «προσωπικές διαφορές» από τα εκκαθαριστικά.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ