Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ σε κάθε άνεργο-πρώην εργαζόμενο στην Travel Plan

Τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ σε σε κάθε άνεργο-πρώην εργαζόμενο στην εταιρεία Eurostar ΑΤΕΒΕ (Travel Plan) που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της συγκεκριμένης εταιρείας που βρ΄σκεται σε επίσχεση εργασίας και έχει τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης εργασίας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε σήμερα.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, μετά:

α) Την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
  • Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών.
  • Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
  • Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (IBAN),

και β) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρεία Eurostar ΑΤΕΒΕ με διακριτικό τίτλο Travel Plan και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.