Έκτακτο βοήθημα για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε φτωχά νοικοκυριά

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η μεταφορά εντός του 2017 ποσού 10 εκατ. ευρώ, σε ειδικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί, για τη στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.

Από τα 10 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εφάπαξ ειδικό βοήθημα σε καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος και η σύνδεσή τους έχει διακοπεί.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα καθοριστούν οι επιμέρους όροι των δικαιούχων, των κριτηρίων, του ύψους και της κατανομής του ποσού του ειδικού βοηθήματος, της διαδικασίας, του χρόνου και του τρόπου καταβολής, του τρόπου ελέγχου των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Τέλος, σύμφωνα με την τροπολογία, συστήνεται ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να μεταφερθεί το ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2017.