Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 3.494 άνεργους

Την έναρξη της υλοποίησης του β’ κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας αποφάσισε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Γιώργου Ιωαννίδη, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εντάχθηκε στις 6/6/2017 ο Β΄ κύκλος της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 24.139.634 ευρώ, θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας και αφορά 3.494 ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 Δήμους-θύλακες ανεργίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, και την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα έχουν 8μηνη διάρκεια και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, τα προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτικές συνεδρίες και κατάρτιση. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.

Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς τους ωφελούμενους αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα.