Έρευνα ΕΚΑ: Τα μισά νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν ρεύμα και να έχουν θέρμανση

Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων η κοινωνική πραγματικότητα κατά γενική ομολογία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στη καθημερινή τους διαβίωση, δυσκολίες που συνεχώς υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητά τους να ανταπεξέρχονται σε βασικά, καθημερινά έξοδα.

Από τα πλέον αποκαλυπτικά στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), με θέμα «Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής», είναι το γεγονός ότι οι τεράστιες οικονομικές δυσκολίες αφορούν, όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων, ωστόσο, αφορούν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων, στοιχείο που δείχνει τις συνέπειες των τεράστιων μειώσεων στους μισθούς όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της επικράτησης των ελαστικών μορφών εργασίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το ένα στα δύο νοικοκυριά του εξεταζόμενου πληθυσμού ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κοινοχρήστων ή ενοικίου. Στην κατηγορία των ανέργων το ποσοστό των οικονομικών δυσκολιών με συνέπεια να μην μπορούν να πληρώσουν έγκαιρα λογαριασμούς ανέρχεται στο 60% έναντι 44% των εργαζομένων.

Επίσης, το 43% δήλωσε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι. Αδυναμία εξασφάλισης ικανοποιητικής θέρμανσης ανέφεραν το 60% των ανέργων και το 34% των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.

Το 52,1% δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο έξοδο της τάξης των 500 ευρώ. Την αδυναμία αντιμετώπισης έκτακτου εξόδου αναφέρουν ότι δεν έχουν το 67% των ανέργων και το 44% των εργαζομένων.

Ο ένας στους δύο ερωτώμενους (49,5%) δήλωσαν πως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές ως οικογένεια έστω και μία εβδομάδα τον χρόνο. Η έλλειψη δυνατότητας έστω και ολιγοήμερων διακοπών αναφέρεται από το 68% των ανέργων και το 40% των εργαζομένων.

Το 57% του εξεταζόμενου πληθυσμού δεν έχει την δυνατότητα να πηγαίνει σε θέατρο κινηματογράφο συναυλίες ή να αγοράζει βιβλία στην συχνότητα που θα επιθυμούσε. Οι άνεργοι αναφέρουν πως δεν έχουν αυτή την δυνατότητα σε ποσοστό 77% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους εργαζόμενους καταγράφεται στο 46%.

Ο ένας στους τρεις ερωτώμενους ανέφεραν πως δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν κάθε δεύτερη μέρα στο οικογενειακό τραπέζι κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισόποσης διατροφικής αξίας. Δυσκολίες που αφορούν την σωστή διατροφή αναφέρει το 46% των ανέργων και το 25% των εργαζομένων.

Αστικές υποδομές / αξιολόγηση περιοχής κατοικίας

Στην ενότητα αυτή εξετάστηκαν δέκα παράμετροι που σχετίζονται με τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής και ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να τις αξιολογήσουν με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα (καλές, μάλλον καλές, μέτριες, μάλλον κακές, κακές).

Η σχετικά υψηλότερη ικανοποίηση καταγράφεται στους τομείς «Σχολεία /παιδικοί σταθμοί», και «Αγορά / εμπορικά καταστήματα,» ενώ ο χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης αφορά την «Αίσθηση της ασφάλειας των κατοίκων» και την παράμετρο «Χώροι στάθμευσης».

Οι άνεργοι δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες της περιοχής κατοικίας τους σε σχέση με τους εργαζόμενους. Ο χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης των ανέργων καταγράφεται σε όλες τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

  • Το 73% είναι ικανοποιημένο από τα σχολεία / παιδικούς σταθμούς της περιοχής του.
  • Το 64% δηλώνει ικανοποιημένο από τις δυνατότητες της αγοράς και των καταστημάτων.
  • Το 56% δηλώνει ικανοποιημένο από την καθαριότητα. Το σχετικά χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης καταγράφεται στον Πειραιά (40%) και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών(45%).
  • Το 53% δηλώνει ικανοποιημένο από το πράσινο. Η χαμηλότερη ικανοποίηση για την ύπαρξη πρασίνου καταγράφεται επίσης στον Πειραιά (22%) και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών(29%).
  • Το 52% δηλώνει ικανοποιημένο από τους χώρους περιπάτου / παιδικές χαρές. Η χαμηλότερη ικανοποίηση καταγράφεται στον Πειραιά (26%) και στον Δυτικό Τομέα (44%).
  • Το 50% δηλώνει ικανοποίηση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής του. Το σχετικά χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης καταγράφεται στον Πειραιά (32%) και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών(40%).
  • Το 46% είναι ικανοποιημένο από τις Συγκοινωνίες που προσφέρει η περιοχή διαμονής του. Η χαμηλότερη ικανοποίηση από τις συγκοινωνίες καταγράφεται στην Ανατολική Αττική (17%) και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών (23%).
  • Το 45% δηλώνει ικανοποιημένο από τις Υπηρεσίες Υγείας στην περιοχή του. Η χαμηλότερη ικανοποίηση από τις Υπηρεσίες Υγείας καταγράφεται στον Πειραιά (30%), στον Δυτικό Τομέα της Αττικής (31%) και στην Ανατολική Αττική (34%).
  • Το 44% είναι ικανοποιημένο από τους χώρους στάθμευσης, με χαμηλότερο ποσοστό του Πειραιά (29%) και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (34%).

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποκαλυπτικά γραφήματα της έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης στην περιφέρεια Αττικής

Ταυτότητα έρευνας

Στόχος της έρευνας: Στόχος της έρευνας ήταν η συστηματική συλλογή πρωτογενών πληροφοριών σχετικά με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς της εργασίας, των συνθηκών διαβίωσης και της συνδικαλιστικής απήχησης τόσο στον πληθυσμό των εργαζομένων όσο και των ανέργων στην Αττική.

Πληθυσμός της έρευνας: Εξεταζόμενο πληθυσμό αποτελούν οι μισθωτοί εργαζόμενοι, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και οι άνεργοι, ηλικίας 18 -65 ετών στην περιοχή της Αττικής.

Μέγεθος δείγματος: Το μέγεθος δείγματος ανέρχεται στον αριθμό των 1.501 ατόμων αντιπροσωπευτικής επιλογής.

Κατανομή δείγματος με βάση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι: 1.001, Άνεργοι 500.

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής: 22 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Δεκεμβρίου 2017.

Διαβάστε και: