Έρχεται ο «βάσιμος λόγος» απόλυσης εργαζομένου!

Ο βάσιμος λόγος απόλυσης αναμένεται από σήμερα να μπει και επίσημα στη ζωή των εργαζομένων. Το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη πρόκειται εντός της ημέρας να πραγματοποιήσει την σχετική αναβάθμιση, έτσι ώστε να συμπεριλάβει στην πλατφόρμα του το στοιχείο του «βάσιμου λόγου καταγγελίας σύμβασης».

Του Χάρη Δημητρίου

Πρόκειται για μια διαδικασία αναμενόμενη, αφού η σχετική διάταξη
ψηφίστηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας (ν. 4611/19, αρ 48), αλλά και υποχρεωτική, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται καταγγελίες συμβάσεων!

Σε κάθε περίπτωση ο «βάσιμος λόγος» αναμένεται να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης εργοδοτών και εργαζομένων, αφού από την επεξήγηση που θα δίνεται θα προκύπτει ή όχι το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμα και ο ΣΕΒ έχει ασχοληθεί ειδικά με τη συγκεκριμένη διάταξη, την οποία και χαρακτήρισε «ελληνική πρωτοτυπία».

Η διάταξη καθορίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα είναι έγκυρη η καταγγελία μιας εργασιακής σχέσης. Εντάσσοντας στο ελληνικό νομοθετικό δίκαιο σχετική διάταξη που υπάρχει ήδη στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, υποχρεώνει τους εργοδότης να έχουν και να δικαιολογούν «βάσιμο λόγο» για να καταγγείλουν μια σύμβαση εργασίας.

Ως τέτοιος (βάσιμος λόγος) θα μπορεί εφεξής να είναι η συμπεριφορά του εργαζόμενου (πχ άρνηση για εργασία, καθυστέρηση στο χώρο εργασίας ή μη προσέλευση), αλλά και η πορεία της επιχείρησης (πχ η εταιρία κινδυνεύει με λουκέτο, άρα απολύει για να διασωθεί). Η πλευρά των εργοδοτών υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα έπρεπε να προκύψει σε αντιπαραβολή με την καταβολή αποζημίωσης…