Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Δραστικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο προοιωνίζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Εσωτερικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη στους συναρμόδιους υπουργούς έως τις 30 Μαΐου 2018.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.