Αιτήσεις για αναστολή σύμβασης εργασίας: Τι λέει για τον «κόφτη» η Εργάνη

Με ανακοίνωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη γίνεται γνωστό ότι όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν στις 4/3/2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους.

Για τον λόγο αυτό -τονίζεται στην ανακοίνωση- παρακαλούνται οι ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες και οι λογιστές αυτών να ενημερωθούν από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 5/3/2021 και ώρα 12:00.

Διευκρινίζεται ότι μόνο στις επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα εμφανίζεται μήνυμα «Δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενης επιχείρησης» μέσω της επιλογής «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» σε κάθε δήλωση αναστολής που έχει υποβληθεί κατά την 4/3/2021 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις αναστολών λογίζονται ως μη γενόμενες και οι εργαζόμενοι δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Στις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας που υποβλήθηκαν στις 4/3/2021 από επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως πληττόμενες δεν θα εμφανίζεται μήνυμα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι από 5/3/2021 και μετά όσες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολών.