Αμετάβλητες οι υπερωρίες εργαζομένων στη βιομηχανία

Στις 48 ώρες παραμένει το ανώτατο όριο της υπερωριακής απασχόλησης για ένα εξάμηνο, αναφορικά με βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες. Η σχετική απόφαση πάρθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και αφορά το α’ εξάμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί σχετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) στη συνεδρίασή του, στις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Ουσιαστικά, το ανώτατο όριο για τις υπερωρίες παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β’ εξάμηνο 2020.