«Ανάσα» 1.000 ευρώ στους ανέργους του Athens Ledra και της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

Οικονομική ενίσχυση ποσού 1.000 ευρώ για κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της στο ξενοδοχείο Athens Ledra προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών.

Στην ΚΥΑ επισημαίνεται ότι η χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει από τον ΟΑΕΔ και προϋπόθεση είναι ο εν δυνάμει δικαιούχος, κατά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ να είναι εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί και σε κάθε μισθωτό που έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης.

Ανάλογη οικονομική ενίσχυση αποφασίστηκε και για κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης Βιομηχανική Μεταλλευτική Α.Ε., όπως και σε κάθε μισθωτό της εν λόγω επιχείρησης που έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας.