Απαγόρευση κυκλοφορίας: Πώς οι εργαζόμενοι θα μεταβούν τη Δευτέρα στη δουλειά τους – Με ποια βεβαίωση πρέπει να εφοδιαστούν

Τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, το πρωί και κατ’ εξαίρεση -επειδή είναι ουσιαστικά η πρώτη μέρα εφαρμογής της απαγόρευσης κυκλοφορίας- οι εργαζόμενοι θα μεταβούν στην εργασία του μόνο με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφουν τη διεύθυνση της εργασίας τους και τις ώρες απασχόλησης.

Αφού φτάσουν στην εργασία τους και μέχρι να αποχωρήσουν θα πρέπει να εφοδιαστούν από τον εργοδότη τους με τη βεβαίωση τύπου Α, η οποία αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματία-αυτοαπασχολούμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.