Αποκάλυψη ΕΝΥΠΕΚΚ: Στα νέα προαπαιτούμενα η μνημονιακή αναμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας!

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχωρά σήμερα η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παρουσιάζοντας το απόσπασμα από το κείμενο της συμφωνίας, κάνει λόγο για «μια πρωτοφανή σε σκληρότητα δέσμευση» που ανέλαβε, μεταξύ των άλλων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη «Συμφωνία του Χίλτον» στις 3 Δεκεμβρίου 2017, τονίζοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης και των δανειστών είναι να εμποδίσουν κάθε επόμενη κυβέρνηση να τροποποιήσει ή να καταργήσει τις μνημονιακές εργασιακές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις!».

«Σύμφωνα, λοιπόν, με το κείμενο της Συμφωνίας που κυκλοφόρησε στην αγγλική (Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Third Review of the ESM Programme, DRAFT-3 December 2017) chapter 4.1, p.25, η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση (ως προαπαιτούμενο-prior action) μέχρι τον Μάιο του 2018 να έχει συντάξει και ψηφίσει Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας και Κώδικα Εργασιακών Κανονιστικών Ρυθμίσεων, οι οποίοι θα περιέχουν όλες τις ουσιαστικές και κανονιστικές εργασιακές ρυθμίσεις των Μνημονίων!».

Κατά την ΕΝΥΠΕΚΚ, «ενώ η κυβέρνηση και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους την έξοδο από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, τρεις μήνες νωρίτερα, δηλαδή τον Μάιο του 2018, θα πρέπει να συντάξει και να ψηφίσει το νέο Εργατικό Κώδικα που θα ισχύει για πολλές δεκαετίες! Είναι όντως η αποθέωση του εμπαιγμού του λαού μας!».

Ιδού η ρύθμιση στα αγγλικά

(chapter 4.1, page 25)

«Simplification of labour legislation. Existing labour laws will be streamlined and rationalized through the codification into a Labour Law Code and a Code of Labour Regulatory Provisions. In line with the dedicated technical support project which was launched in June 2017 as a prior action, the first draft of the Labour Law Code will be delivered by May 2018.»

Ιδού η δέσμευση της κυβέρνησης στα ελληνικά

(κεφ. 4.1, σελίδα 25)

«Απλούστευση της Εργατικής Νομοθεσίας. Οι υπάρχουσες εργατικές νομοθεσίες θα εξορθολογιστούν μέσω της κωδικοποίησης σε Κώδικα Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Εργασιακών Ρυθμίσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο τεχνικής υποστήριξης που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 ως προηγούμενη δράση, το πρώτο σχέδιο του Κώδικα Εργατικού Δικαίου θα παραδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2018.»

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μην διαπράξει ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος του περήφανου λαού μας.