Αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης οι επικουρικοί γιατροί – Απαγορεύεται να έχουν ιδιωτικά ιατρεία

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι οι επικουρικοί γιατροί, το λοιπό επικουρικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), απαγορεύεται να χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, τονίζοντας ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Στην ίδια εγκύκλιο, επίσης, το υπουργείο ζητά από τους φορείς που έχουν χορηγήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε προσωπικό που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων.

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «οι επικουρικοί ιατροί, το λοιπό επικουρικό προσωπικό και το σύνολο του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις ΤΟμΥ, κατά το χρόνο απασχόλησής τους είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. Ν 3580/2007 όπως ισχύει, στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο του ν.4542/2018 (Α’ 95) και στην παρ. 5 του Ν 4461/2017 όπως ισχύει, αντίστοιχα και δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης οποιουδήποτε άλλου έργου πλην αυτού για το οποίο έχουν προσληφθεί δεδομένου ότι οι ως ειδικές διατάξεις κατισχύουν κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Άλλωστε και στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των φορέων και ενδιαφερομένων, αναφέρεται ότι αυτοί προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μετά από τα παραπάνω, οι φορείς που έχουν χορηγήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε προσωπικό που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων αυτών».

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας:

5_FEB_2019_EPIKOYRIKOI_GIATROI_APOKLEISTIKH_APASXOLHSH