Από το «παράθυρο» επανέρχεται η κυριαρχία των επιχειρησιακών συμβάσεων – Νέα συμπίεση μισθών

Την απόλυτη ανατροπή στην αγορά εργασίας πετυχαίνει το αρμόδιο υπουργείο, επαναφέροντας την πρωτοκαθεδρία των επιχειρησιακών συμβάσεων, βάζοντας και πάλι στο περιθώριο τις κλαδικές.

Του Χάρη Δημητρίου

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του asfalistiko.gr αναμένεται να ενσωματωθεί διάταξη στον επικείμενο αναπτυξιακό νόμο, που θα δίνει στις επιχειρήσεις το δικαίωμα της εξαίρεσης από την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων.

Ουσιαστικά, θα θεσμοθετηθεί το μοντέλο της «ρήτρας εξαίρεσης» από τις κλαδικές συμβάσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα εφαρμόζεται μόνο από εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν οι επιχειρήσεις να μην δεσμεύονται από την κλαδική σύμβαση και να… ξεγλιστρούν υπογράφοντας επιχειρησιακή.

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν να μειώσουν τη λειτουργική τους δαπάνη, αφού μειώνουν τους μισθούς. Συνήθως στις κλαδικές συμβάσεις έχουν συμφωνηθεί αποδοχές 15% – 20% υψηλότερες από ό,τι στις επιχειρησιακές. Άρα, αυτόματα το συγκεκριμένο μέτρο που δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση να καταστρατηγεί μια κλαδική σύμβαση, θα επιφέρει μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων.

Ο στόχος που θα ληφθεί το εν λόγω μέτρο είναι για να αποφευχθεί να υπάρξουν επιχειρήσεις που, λόγω αδυναμίας να καλύψουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κλαδικές συμβάσεις, θα κινδυνεύσουν με αναστολή λειτουργίας. Ακόμα και έτσι όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ είχε δεσμευτεί προεκλογικά για τη λήψη μέτρων που θα ελαφρύνουν το μη μισθολογικό κόστος από τις επιχειρήσεις.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία γίνεται ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, παρέχεται το δικαίωμα για να υπάρξει μείωση μόνο στο μισθολογικό κόστος, δηλαδή, μόνο στους μισθούς και όχι στις εισφορές…

Για να είναι καλυμμένο, πάντως, το υπουργείο Εργασίας, αναμένεται να προσθέσει διάταξη, που θα ορίζει ότι η επιχείρηση που θα κάνει χρήση της ρήτρας εξαίρεσης, θα δεσμεύεται με ανάλογη ρήτρα «διατήρησης της απασχόλησης». Στην ουσία, όποιες επιχειρήσεις θέλουν να εξαιρεθούν από την χρήση μιας κλαδικής σύμβασης, θα πρέπει να δεσμευτούν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν απολύσεις.

Η διάταξη θα παρέχει το δικαίωμα και στους κοινωνικούς εταίρους να παρεμβαίνουν στη διαδικασία. Θα μπορεί δηλαδή, υπό προϋποθέσεις, ένας εργοδοτικός συνδικαλιστικός φορέας, να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων στον κλάδο του και να ζητήσει ρήτρα εξαίρεσής τους από την κλαδική σύμβαση. Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από νέους έως 25 ετών, ή να πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να παρέμβουν και υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν έδρα τους σε περιφέρειες της χώρας, όπου η ανεργία υπερβαίνει το πανελλαδικό επίπεδο.