Αρνητικό ρεκόρ 16 ετών στην απασχόληση – Στο 62,5% η ευέλικτη εργασία τον Οκτώβριο

Ανώμαλη προσγείωση στο ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων έφερε το τέλος της τουριστικής περιόδου, με τον Οκτώβριο να κλείνει με 98.420 περισσότερες αποχωρήσεις από την εργασία από τις προσλήψεις, αρνητική επίδοση ρεκόρ από το 2001 και μετά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δεν φαίνεται να ανακόπτεται και η «απογείωση» των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, οι οποίες τον Οκτώβριο  έφτασαν σχεδόν το 63% των νέων προσλήψεων.

Σε σχέση με πέρσι, το αρνητικό ισοζύγιο είναι χειρότερο κατά 15.610 θέσεις εργασίας. Πάντως, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα του Οκτωβρίου, το ισοζύγιο στο 10μηνο διατηρείται θετικό κατά 167.451 θέσεις εργασίας, υψηλότερο κατά 4.656 σε σχέση με το 2016.

Ωστόσο, τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για τις ευέλικτες μορφές εργασίας είναι αποκαλυπτικά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν 99.698 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (47,78%) και επιπλέον 30.204 προσλήψεις για εκ περιτροπής εργασία (14,48%), συνολικά, δηλαδή, έγιναν 129.902 προσλήψεις με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, την ώρα που έγιναν μόλις 78.741 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, ποσοστό 37,74%.