ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Κ/2019 για 1.116 προσλήψεις μόνιμων σε νοσοκομεία – Όλες οι θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για 1.116 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και αφορά κλάδους και ειδικότητες κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα.