ΑΣΕΠ Προκήρυξη 3Κ/2018: 57.749 αιτήσεις για 2.931 προσλήψεις στους ΟΤΑ!

«Συνωστισμός» υποψηφίων για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (υπουργείο Εσωτερικών).

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΑΣΕΠ, μέχρι σήμερα για τις 2.931 από τις συνολικά 8.166 θέσεις εργασίας έχουν υποβληθεί 57.749 αιτήσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • 5.371 αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 6.305 αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε., και
  • 46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην εν λόγω Προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.