ΑΣΕΠ 10Κ/2018: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 118 προσλήψεις σε μικρούς δήμους

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ η 10Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ