Αυθαίρετες μετακινήσεις εργαζομένων καταγγέλλει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Για «μετακινήσεις πολύτεκνων υπαλλήλων, συνδικαλιστών, ακόμα και μετακινήσεις χωρίς να έχουν διερευνηθεί υπηρεσιακά οι ανάγκες» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, που καταγγέλλει μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς αίτησή τους.

Η Ομοσπονδία ζητά από τη Διοίκηση να επανεξετάσει «όλες τις μετακινήσεις», ενώ προτείνει να αξιοποιηθούν όλοι οι θεσμοθετημένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, και «όταν πρόκειται για ζητήματα υπηρεσιακά και αν διαπιστώνονται υπηρεσιακές ανάγκες να ακολουθείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αιτήσεις υπαλλήλων και υπηρεσιακά συμβούλια».