Αφορολόγητο και χωρίς εισφορά αλληλεγγύης το επίδομα εκπαίδευσης σε ανέργους

Διευκρινιστική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζει ότι το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται και της επιβολής των τελών χαρτοσήμου, ενώ απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

2_IOYL_2018_AADE_EPIDOMA_EKPAIDEYSHS_ANERGWN