Αχτσιόγλου: Μπαίνει τέλος στο καθεστώς κατάχρησης των εργολαβιών

Πλήρη ευθύνη για την μη πληρωμή αμοιβών, εισφορών και άλλες παρατυπίες θα έχει πλέον αυτός που αναθέτει σε εργολάβο δραστηριότητες. Όποιος σκεφτόταν να απαλλαγεί έτσι από τις δικές του ευθύνες δεν θα μπορεί πλέον να το κάνει, ξεκαθάρισε αναφερόμενη στο σχετικό νομοσχέδιο που είναι ήδη σε διαβούλευση η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας Στο Κόκκινο.

Το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και «δεν σχετίζεται με αξιολογήσεις, διαπραγματεύσεις και προαπαιτούμενα, είναι το δεύτερο νομοσχέδιο της κυβέρνησης στα εργασιακά σε λιγότερο από έναν χρόνο, με θετικές ρυθμίσεις, επέκταση δικαιωμάτων των εργαζόμενων και προστασία από διάφορες μορφές παραβατικότητας ή καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων των εργοδοτών», είπε η κ. Αχτσιόγλου.

Από τις σημαντικότερες διατάξεις του, κατά την ίδια, είναι αυτές με τις οποίες «μπαίνουν κανόνες στις εργολαβίες, είναι εξίσου σημαντικές ρυθμίσεις με αυτές για τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί το φαινόμενο των εργολαβιών έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, με την κατάχρησή τους. Πολύ συχνά δηλαδή, οι αναθέτοντες είναι στην πραγματικότητα εργοδότες που παραχωρούν διάφορες πάγιες δραστηριότητες της επιχείρησης -όχι μία απλή εκτέλεση έργου με δεδομένη χρονική αρχή και τέλος- σε εργολάβο, κατά κανόνα για να μην έχουν ευθύνη σε περίπτωση που συμβούν παραβάσεις απέναντι στους εργαζόμενους, όπως μη καταβολή δεδουλευμένων, μη πληρωμής ενσήμων και ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.».

Η υπουργός σημείωσε ότι «μπαίνει τέλος στο καθεστώς κατάχρησης των εργολαβιών. Για πρώτη φορά, προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων, για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους, τα ένσημά τους, ακόμη και οι αποζημιώσεις απόλυσης. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα υπάρχει πλήρης ευθύνη, “αλληλέγγυα και εις ολόκληρον” του αναθέτοντος το έργο και του εργολάβου, του υπεργολάβου και όσων υπάρχουν ακόμη σε μία αλυσίδα εργολαβιών».

«Κατοχυρώνονται έτσι εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ συγχρόνως δημιουργείται αντικίνητρο για τις εργολαβίες, γιατί πλέον ο αναθέτων θα έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη με τον εργολάβο ή υπεργολάβο. Έτσι, εάν σκεφτόταν να το κάνει για να απαλλαγεί των ευθυνών του, δεν θα μπορεί πλέον να το κάνει», υπογράμμισε η κ. Αχτσιόγλου.

Εξάλλου, θύμισε ότι «βρισκόμαστε μπροστά στην νομοθέτηση των τελευταίων προαπαιτούμενων, προκειμένου να κλείσει οριστικά ο κύκλος των αξιολογήσεων και των διαπραγματεύσεων και να επιβεβαιωθεί αυτό στο Eurogroup». Έχει ήδη νομοθετηθεί ότι τον Αύγουστο επανέρχονται σε ισχύ οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων:

  • η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης (όταν υπάρχουν περισσότερες συμβάσεις υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο)
  • η αρχή της επεκτασιμότητας (όταν μία συλλογική σύμβαση καλύπτει τουλάχιστον 50% των εργαζόμενων του κλάδου, ισχύει για όλο τον κλάδο ανεξαρτήτως αν την έχουν υπογράψει όλοι οι εργοδότες)».
Πηγή: Στο Κόκκινο