Αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 14,49% με όχημα τον τουρισμό

Αποκαλυπτικά για το είδος και τους όρους εργασίας που κυριαρχούν πλέον στο ιδιωτικό τομέα, είναι τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του Αυγούστου 2016.

Από τα στοιχεία φαίνεται καθοριστική η επίδραση του τουρισμού με τις πολλές θέσεις εποχικής απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν 561.880 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι έχουν μέσο ημερομίσθιο 23,58 ευρώ και μέσο μισθό 427,36 ευρώ.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Στο σύνολο των επιχειρήσεων το μέσο ημερομίσθιο φτάνει στα 43,99 ευρώ ενώ ο μέσος μισθός δεν υπερβαίνει τα 974,66 ευρώ το μήνα.