ΓΣΕΕ: Στήριξη της επέκτασης της ΣΣΕ στον κλάδο του μετάλλου

Παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποίησε σήμερα η ΓΣΕΕ, θέλοντας να στηρίξει την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) του μετάλλου, στο σύνολο του κλάδου.

Η Συνομοσπονδία αντιμετώπισε στο αρμόδιο δικαστήριο το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), που ζητάει να καταργηθεί η Υπουργική Απόφαση της 30ης Ιουλίου 2018, με την οποία κηρύχθηκε ως γενικά υποχρεωτική η επίμαχη ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης».

Ο ΣΜΕ ζητάει να αποδεσμευτούν οι επιχειρήσεις του κλάδου από τους όρους της συλλογικής ρύθμισης, με στόχο να μειωθούν οι μισθοί στα κατώτατα όρια. Αντίθετα, η ΓΣΕΕ ζητάει να εξακολουθήσουν να ισχύουν σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου οι όροι της επεκταθείσας ΣΣΕ.

Στην επιχειρηματολογία της, η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι «η επέκταση ισχύος μια συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης υπαγορεύεται από το δημόσιο συμφέρον, αφού αποσκοπεί στην εφαρμογή ομοιόμορφων όρων εργασίας σε συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα και στην προστασία της συλλογικής ρύθμισης από ανεπιθύμητο ανταγωνισμό εργοδοτών με κριτήριο το μισθολογικό κόστος».

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις εργασιακές ρυθμίσεις του πρόσφατου «αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου» της κυβέρνησης, περιορίζεται η δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να κηρύσσει γενικά υποχρεωτική μια κλαδική ΣΣΕ.

Η Συνομοσπονδία καυτηριάζει την στάση εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες, «με την άρνησή τους να παράσχουν τα αναγκαία στοιχεία των μελών τους, δυσχεραίνουν τη δυνατότητα επέκτασης». Γι’ αυτό και διαπιστώνει ότι, ανακύπτει για μια ακόμη φορά, η ανάγκη, «για διευκόλυνση της επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων, που εξυπηρετεί όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες».