Δεν χάνουν τις επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι που χάνουν ζωικό κεφάλαιο λόγω «ανωτέρας βίας»

Θα διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι που έχασαν ζωικό κεφάλαιο λόγω «ανωτέρας βίας», από ζωονόσους ή φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.

Αναλυτικότερα η απόφαση αυτή αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα και, όπως τονίζει το ΥΠΑΑΤ, «μέχρι σήμερα δεν είχε θεσπιστεί στη χώρα μας σχετικό εθνικό πλαίσιο, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους απώλειας των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις νοσημάτων ή φυσικών καταστροφών στο ζωικό κεφάλαιο».

Σημειώνεται ότι με αυτή την απόφαση ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία-εξαιρετική περίπτωση.

Επίσης, σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος χάσει το ζωικό του κεφαλαίο, λόγω φυσικών καταστροφών για τις οποίες δεν φέρει ευθύνη ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεθεί από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σε διαφορετική περίπτωση θα του επιβάλλονταν κατά τη διαδικασία πληρωμής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ