Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την προκήρυξη 4.500 θέσεων στην Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη, στο ΦΕΚ (τχ. Β΄864/12-03-2109) η Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με το νόμο 4589/19, που αφορά στο διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, τις επόμενες ημέρες το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) θα δημοσιεύσει τη σχετική προκήρυξη.