Διευκρινίσεις για την εγγραφή δικηγόρων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Κατόπιν συχνών ερωτήσεων σχετικά με τη δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» και την εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, από το υπουργείο Ανάπτυξης, διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή νέου χρήστη στο πεδίο *Επιλέξτε Δράση, επιλέγετε «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

Μετά τη σύνδεση στο ΠΣΚΕ, επιλέγετε Νέα Υποβολή και στο μενού Επιλογή Δράσης, επιλέγετε «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»